O lună mai târziu, acesta a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, care este și amenda maximă în astfel de cazuri. Potrivit procesului-verbal, transmis prin poștă, în lipsa contravenientului, „a proferat injurii şi expresii jignitoare la adresa unor persoane pe contul personal de pe reţeaua electronică de socializare Facebook, fiind de natură să lezeze demnitatea şi onoarea celor în cauz”. „Potrivit art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, ‘Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice. Totodată, art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 61/1991 stabileşte că nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei”, precizează avocatul Raluca Cârstea, Legal Land, citând din considerentele Sentinţa civilă pronunţate în noiembrie 2018 de Judecătoria Brăila (www.rolli.ro), instanţa la care bărbatul a contestat procesul verbal. 

Inițial, ca să scape de amendă, bărbatul a susţinut că nu el a săvârşit fapta, precizând că şi-a închis contul său de Facebook, încă din data de 1 mai 2018, afirmaţii pentru care nu a adus nicio probă şi  demontate în instanţă cu dovezi referitoare la postări ulterioare acestei date. De asemenea, bărbatul a invocat nelegalitatea procesului-verbal, întrucât fapta contravenţională nu ar fi fost descrisă suficient în document, dar şi faptul că prin încheierea procesului-verbal în lipsa lui nu a putut formula obiecţiuni la cele consemnate de poliţist, relatează Adevărul

Cu toate acestea, instanţa a considerat ca neîntemeiate aceste căi de apărare, în special de invocarea faptului că procesul-verb a fost întocmit la peste trei săptămâni de la constatarea faptei. Termenul general de prescripţie a aplicării sancţiunii contravenţionale, prevăzut în astfel de situaţii este de şase luni de la data săvârşirii faptei.

 

„Prin injuriile aduse persoanelor respective, injurii greu de redat în cuvinte, a fost lezată demnitatea şi onoarea acestora. Cât despre proporţionalitatea amenzii (maximul prevăzut de lege), instanţa a reţinut că ‘agentul constatator a făcut o corectă individualizare a sancţiunii, dat fiind faptul că, potrivit actului normativ amintit, sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, urmarea produsă precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal’ . Având în vedere elementele prevăzute de art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, precum şi faptul că prin injuriile aduse persoanelor respective, injurii greu de redat în cuvinte, a fost lezată demnitatea şi onoarea acestora, instanţa apreciază că sancţiunea aplicată este proporţională cu gravitatea faptei săvârşite, iar odată executată, este aptă să responsabilizeze petentul şi să-l determine ca pe viitor să-şi corecteze conduita socială. Având în vedere toate considerentele expuse, constatând legalitatea şi temeinicia procesului-verbal contestat(…), instanţa va respinge plângerea ca neîntemeiată şi va menţine procesul-verbal ca fiind legal şi temeinic întocmit”, se arată în considerentele deciziei Judecătoriei Brăila.