Consiliul Concurenţei a autorizat achiziţionarea SC Icim Arad SA de către SC Astra Vagoane Arad SA, a anunţat autoritatea de concurenţă.

În urma acestei operaţiuni, SC Astra Vagoane Arad SA va dobândi şi controlul indirect asupra societăţilor controlate de SC Icim Arad SA: SC CF 33 Icim Arad SA, SC Somet SA, SC Cariera de Piatră srl, SC Agregat Transport srl, SC Asfalt SA, SC Spiact Arad SA, SC Gutenberg SA, SC Utilaj Transport srl, SC Gest Klim srl, SC Expert Construct srl, SC YCY Construct srl şi SC Aluterm srl.

Analiza concentrării economice efectuată de către Concurenţă a ilustrat faptul că preluarea SC Icim Arad SA de către SC Astra Vagoane Arad SA nu are ca efect crearea sau consolidarea unei poziţii dominante pe pieţele relevante. Astfel, deşi această concentrare economică intră sub incidenţa Legii Concurenţei (nr.21/1996), nu există indoieli serioase privind compatibilitatea operaţiunii cu un mediu concurenţial normal.

Societatea achizitoare, SC Astra Vagoane Arad SA are ca obiect principal de activitate fabricarea materialului rulant şi face parte din grupul Internaţional Railway Systems – IRS.

Activitatea principală a SC Icim Arad SA constă în executarea de lucrări de construcţii a clădirilor rezidentiale şi nerezidenţiale, a lucrărilor de instalaţii precum şi a lucrărilor de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.