Asigurare de sănătate. Anumite categorii de români nu trebuie să plătească CASS

Asigurare de sănătate? Contribuția lunară pe care o suportă românii pentru acest tip de asigurare nu este deloc neglijabilă. Cu toate acestea, există și persoane care nu sunt obligate să achite această taxă și, totuși, sunt asigurate și beneficiază de aceleași servicii medicale ca și cei care cotizează.

În această privință, reglementările Codului Fiscal includ următoarele prevederi:

„Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați, cele care realizează venituri pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum şi de către cele care nu realizează venituri dar optează să se asigure în sistem”, potrivit Codului Fiscal.

Codul Fiscal stabilește că următoarele categorii de persoane sunt asigurate fără plata contribuției:

1. Copiii cu vârsta până la 18 ani și tinerii cu vârsta între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, studenții și doctoranzii;

2. Soțul, soția și părinții fără venituri proprii, care sunt în întreținerea unei persoane asigurate;

3. Femeile însărcinate și femeile care au născut recent;

4. Persoanele cu handicap;

5. Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate;

6. Beneficiarii legilor speciale;

7. Pensionarii;

8. Persoanele aflate în concedii acordate conform Legii 346/2002 (ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale);

9. Persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de doi ani sau, în unele cazuri, până la trei ani;

10. Persoanele care primesc indemnizație de șomaj.

spital
Spital / SURSA FOTO: Dreamstime

Care sunt drepturile persoanelor incluse în sistemul de asigurări sociale

În cadrul sistemului de asigurări sociale, asigurații se bucură de următoarele drepturi:

1. Au libertatea de a alege furnizorii de servicii medicale și casa de asigurări de sănătate la care doresc să se înscrie.

2. Au dreptul de a fi înscriși pe lista unui medic de familie ales liber.

3. Pot să își schimbe medicul de familie o dată la 6 luni, conform preferințelor lor.

4. Beneficiază de servicii de asistență medicală preventivă, tratament ambulatoriu și spitalicesc, servicii de urgență, precum și unele servicii stomatologice, tratamente fizioterapeutice și de recuperare, dispozitive medicale și tehnologii asistive.

5. Li se garantează confidențialitatea datelor medicale, inclusiv a diagnosticului și tratamentului.

6. Au dreptul la informații clare și complete în legătură cu tratamentele medicale pe care le primesc.

7. Pot beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu legislația în vigoare.