„Aceste decizii ale Autorităţii cu referire la societatea Euroins au venit în urma unui control periodic care a început în luna mai, a durat câteva luni, pentru că voiam să analizăm foarte bine societatea. Data de referinţă pentru ceea ce am găsit în societate este martie 2021. Am comunicat azi deciziile pe care le-am luat: două amenzi şi faptul că trebuie să ne comunice cum va lua măsurile pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii lichide care acoperă necesarul de capital de solvabilitate. Deficienţa vine din subrezervare, din rezerva de daune, din RBNS. (…) Societății i-am dat termen să aducă la nivelul corect rezerva de daune avizate astfel încât toţi cei care încheie contracte cu Euroins de asigurare să poată şi plăti la timp, în integralitatea lor şi fără întârzieri”, a transmis ASF.

Conform prevederilor legale, în următoarele două luni de la emiterea deciziei oficiale, Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. va transmite către ASF un plan de redresare spre aprobare, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile. Acestea vor acoperi necesarul de capital de solvabilitate (SCR) sau vor modifica profilul de risc pentru ca SCR să fie respectată, din nou, în jumătate de an.

ASF, optimistă pentru Euroins România

Valentin Ionescu, director general sector asigurări ASF, a afirmat că Euroins a adus deja îmbunătăţiri, fiind optimist că, în ziua prezentării planul solicitat de ASF, compania de asigurări nu va mai avea probleme.

„Societatea a adus foarte multe îmbunătăţiri, pentru că pe parcursul controlului s-a comunicat şi am avut un dialog continuu. De la începutul anului, societatea a adus la capitalul social şi împrumuturi subordonate în valoare de 300 milioane lei şi-a schimbat contractul de reasigurare, şi-a îmbunătăţit cedarea în reasigurare, astfel încât, când ne va da planul, în termen de 2 luni, prin care ne va spune cum a restabilit capitalul de solvabilitate credem şi sperăm că această societate nu va mai avea probleme”, a explicat acesta.

Reacția Euroins România

În contextul informațiilor emise de ASF, Euroins România a explicat că:

„ASF a identificat aspecte în situația financiară a companiei, care fac referire la situații contabile din trecut și care nu afectează astăzi compania. Acționarii Euroins România au făcut eforturi pentru a remedia toate provocările financiare încă de sfârșitul anului 2020. Drept urmare, în ultimele 12 luni, compania a beneficiat de o serie de majorări de capital în valoare totală de peste 300 de milioane de lei, infuzii de capital care au dus la remedierea tuturor provocărilor financiare, inclusiv cele existente în trecut și identificate de ASF.

În plus, din Martie 2021, compania are un nou CEO și o nouă strategie de redresare financiară, dezvoltare, reducere a expunerii în sectorul RCA și de diversificare a portofoliului. Această strategie fost prezentată și este monitorizată de către ASF în conformitate cu legislația. O confirmare a faptului că astăzi Euroins România are o poziție financiară mai bună decât oricând este implicarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în acționariatul companiei-mamă, un mesaj fără precedent de încredere în Euroins România și o confirmare publică a faptului că au fost făcuți pași importanți în ultimele luni pentru o creștere sănătoasă și durabilă.”