Autoritatea de Supraveghere Financiară a derulat, în colaborare cu Banca Naţională a României şi cu Banca Centrală Europeană, primul exerciţiu de evaluare a Depozitarului Central SA. Acesta a fost încheiat la sfârşitul anului trecut, conform unui comunicat al instituţiei.

Procesul de evaluare a vizat acordurile, strategiile, procesele şi mecanismele implementate de Depozitarul Central în vederea verificării modului în care sunt respectate cerinţele Regulamentului (UE) nr. 909/2014 şi a regulamentelor delegate.

De asemenea, au fost evaluate riscurile la care Depozitarul ar putea fi expus. S-au avut în vedere şi riscurile generate de acesta la adresa funcţionării pieţelor titlurilor de valoare.

Evaluarea a fost realizată pentru perioada 19 decembrie 2019 – 30 iunie 2020. Ea a fost făcută de către grupul de lucru înfiinţat în acest scop. Acest grup a fost compus din specialişti în pieţe secundare şi servicii post-tranzacţionare.

Derularea primului exerciţiu de examinare şi evaluare anuală a Depozitarului Central SA are loc în baza cerinţelor CSDR şi ale regulamentelor delegate. El a fost un proces complex care a necesitat expertiză şi alocarea de resurse pentru analizarea procedurilor, proceselor, mecanismelor, acordurilor şi strategiilor implementate de către Depozitarul Central, ca infrastructură a pieţei de capital.

ASF, detalii despre activitatea desfășurată

Exerciţiul de evaluare a avut la bază datele, informaţiile şi documentele furnizate de Depozitarul Central SA. În baza acestui exercițiu a rezultat faptul că activitatea desfăşurată de societate este conformă cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 909/2014. E vorba despre prevederile privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană.  Regulamentul se referă și la depozitarii centrali de titluri de valoare şi ale reglementărilor delegate. Nu au fost identificate probleme de natură să afecteze buna desfăşurare a serviciilor oferite de Depozitarul Central SA.

Cu toate acestea, echipa de evaluare a formulat unele recomandări punctuale în scopul îmbunătăţirii activităţii desfăşurate de Depozitarul Central SA. Acestea au fost comunicate entităţii şi au termen de implementare 30 iunie 2021.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, următorul exerciţiu de evaluare va începe la data de 1 iulie 2021.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.