Începând de vineri, Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente cuponului 12 pentru obligaţiunile emise de Imocredit IFN SA. Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 13 ianuarie 2021. Valoarea dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni este de 0,213848891 lei.

Obligatarii care sunt clienţi ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central îşi pot încasa sumele de bani aferente cuponului 12 prin intermediul acestuia. Pentru cei care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face prin transfer bancar. Totul în baza solicitărilor transmise de aceştia.

Depozitarul Central informează investitorii

Începând cu data de 15 ianuarie 2021, distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 9 pentru obligaţiunile emise de International Investment Bank. Valoarea dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni este de 87,50 lei. Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 23.12.2020. Cei care sunt clienţi ai unui participant la sistemul RoClear, plata se efectuează prin transfer bancar, în contul participantului respectiv.

Începând cu 15 ianuarie, Depozitarul Central distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 7 pentru obligaţiunile emise de Unicredit Bank SA (simbol UCB22). Valoarea dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni este de 154,87 lei. Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 23 decembrie 2020. Cei care sunt clienţi ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central îşi pot încasa sumele de bani aferente cuponului 7 prin intermediul acestuia. Pentru cei care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de aceştia.

Din anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuiri idividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare şi registru.