Ministerul Finanţelor a lansat mai multe proiecte, în dezbatere, privind cadrul de reglementare si funcţionare a achiziţiilor publice. Astfel, pe 28 iulie, a fost publicat proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, iar pe 22 iulie, proiectul de Lege privind achiziţiile publice şi proiectul de Lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Proiectele pot fi consultate aici

Redăm comunicatul AOAR

"AOAR  apreciaza ca in lipsa unei note de fundamentare nu se poate intelege scopul initiatorului, respectiv care sunt domeniile economice vizate (lucrari de infrastructura mare sau repararea acoperisului unei  scoli). Simplul criteriu valoric nu este suficient pentru a asigura indeplinirea criteriilor generale specificate la art 1.

AOAR considera ca legea propusa trebuie sa fie accesibila, inteligibila si practica pentru a putea fi inteleasa si aplicata, nu numai de catre institutiile centrale  si de  cele 84 Consilii Judetene si Prefecturi, ci si de cele 3600 comunitati locale, care nu beneficiaza de personal calificat sau fonduri pentru achizitia de servicii specializate.AOAR constata ca actualul proiect de lege creste gradul de confuzie intre diferitele tipuri de achizitii publice si nu asigura simplificarea activitatii prin promovarea, asa cum s-a anuntat, a patru acte normative distincte, extrem de utile in actuala etapa  de restructurare economica. Concret, in actualul

proiect de lege se amesteca achizitia de produse, de servicii (care combina  lucrarile de constructii cu serviciile specializate), achizitiile speciale  (aparare/securitate), achizitiile centralizate (enuntate la modul general, in conditiile in care din bugetele anuale se stie foarte bine si se pot defini care sunt produsele ce se vor achizitiona centralizat.

Fata de legea 34/2006 este si mai neclara (anuntata ca fiind o lege speciala) problema concesiunilor (inclusa neclar in actuala lege si generand confuzii cu categoria de servicii).

Mai mult, actualul proiect de lege creste gradul de confuzie  intre achizitia publica si prevederile legale incluse in recent aprobata lege a PPP (chiar in capitolul definitiei achizitiei de servicii, care pot fi de proiectare, proiectare executie fat de BOT ( lege PPP) unde dupa constructie se prevede si  exploatarea si la final, dupa perioada de recuperare a investitiei se transfera beneficiarului public. Concret, cum poate achizitiona/ concesiona o autoritate publica  serviciul de incalzire a unei localitati?

 

AOAR considera ca toate prevederile legate de sectorul serviciilor sociale trebuie cuprinse intr-o legislatie speciala (economia sociala) similar cu Legislatia pentru achiziile specifice institutiilor  implicate in activitatile de siguranta nationala (greu de inteles cand au nevoie institutiile publice de a achizitiona activitatea de detectivi sa ( vezi anexa)°

AOAR solicita revederea structurii actualului document, plecand de la necesitatile majore a realizarii de investitii (constructii, infrastructura de servicii publice central, dar mai ales locale) necesare  imbunatatirii rapide si semnificative a conditiilor economice si sociale prin implicarea transparenta a sectorului privat

AOAR  cere sa se clarifice daca regulile prezentei legi a Achizitiilor publice se vor  aplica si  proiectelor finantate din fonduri UE.

AOAR  apreciaza incercarea de flexibilizare a criteriilor de atribuire a unor contracte de achizitii publice si pe alte criterii decat pretul cel mai mic, dar considera insuficiente criteriile ce ar trebui sa fie utilizate in aprecierea cazurilor in care atribuirea se face pe criteriul " cel mai competitiv economic".

AOAR propune prelungirea, pana la min 30 septembrie, a perioadei de consultare publica areferitoare la actualul proiect de lege si publicarea de catre Ministerul de Finante a unei NOTE de Fundamentare care sa explice structura actualului proiect de lege".