Este vorba despre ajutorul de înmormântare. Majorarea se regăsește în Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. 

Ce sume veți încasa?

în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, valoarea ajutorului va fi 5.163 lei;
în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, suma de bani va fi de 2.582 lei.
Ajutorul de deces va fi acordat doar după ce s-au făcut cheltuielile ocazionate de decesul persoanei cu privire la care se solicită ajutorul privind cheltuielile de deces, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Ajutorul de deces se poate acorda fie pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de moartea salariatului sau pensionarului, fie pentru acoperirea celor ocazionate de moartea unui membru de familie al acestora.

Totuși, în privința membrului de familie, acesta nu trebuia să fie asigurat sau pensionar la data decesului. Mai mult, Legea nr. 263/2010 prevede expres cine este considerat membru de familie, în scopul acordării ajutorului de deces:

soțul;
copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
părinții și bunicii oricăruia dintre soți.
În ceea ce privește cuantumul ajutorului de deces, până la intrarea în vigoare a actului normativ care stabilește bugetul asigurărilor sociale din acest an, acesta va rămâne la fel ca anul trecut, pentru moment. Astfel, în momentul de față se acordă următoarele sume, ca ajutor de deces, conform Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, cuantumul este de 4.162 lei;
în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, cuantumul este de 2.081 lei.
Atenție! Referitor la ajutorul de deces și cuantumul acestuia, acestea nu sunt influențate de stagiul de cotizare, realizarea stagiului de cotizare nefiind o precondiție, notează avocatnet.ro.