Mai precis, românii cu credite de locuință vor fi mai protejați. Potrivit informațiilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), vor fi evitate situațiile destul de des întâlnite, precum informațiile insuficiente privind condițiile de emitere a poliței sau chiar emiterea automată de către bancă ori impunerea unei acoperiri mai mari decât valoarea actualizată a locuinței.

ASF le oferă firmelor de asigurare mai multe recomandări

De asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) le recomandă firmelor de asigurare să fie mai atente la relația cu băncile care acționează ca intermediari de polițe.

Scopul este acela de a evita situații neplăcute pentru clienți în care angajatul băncii emite polița de asigurare în condiții pe care consumatorul nu le înțelege sau chiar nu le știe ori chiar cazuri când polița este reînnoită automat, fără ca titularul să poată opta pentru un anume produs, sau este emisă în condiții care nu mai sunt conforme cu realitatea.

În această ultimă situație, întâlnită deja pe piața bancară, sunt clienții cărora li se înnoiește polița la o valoarea mai veche a locuinței, deși valoarea actuală este una mai mică.

Anunțul a venit în contextul în care peste 80% din tranzacțiile cu locuințe făcute de persoanele fizice implică acordarea unui credit ipotecar. În sold, conform celor mai recente date publicate de presă, sunt între 500.000 și 800.000 de credite de locuință.

Recomandările lansate de ASF

„Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentele recomandări.

Recomandarea 1

1.1. Societățile vor întări măsurile pentru evitarea conflictelor de interese care pot fi favorizate de modelul de distribuție a produselor de asigurare prin instituții de credit, în condițiile în care societățile urmăresc atingerea obiectivelor de vânzări prin accesarea portofoliilor vaste de clienți ale instituțiilor de credit și a unor politici de remunerare bazate excesiv pe acordarea de stimulente în funcție de volumele de vânzări, fără a ține cont de criterii calitative ale procesului de distribuție.

Recomandarea 2

1.2. În cadrul activităților de control cu privire la activitatea de distribuție desfășurată de intermediarii cu care colaborează, societățile vor intensifica acțiunile referitoare la analizarea respectării de către instituțiile de credit a cerințelor de informare și conduită în relația cu clienții și evaluarea cerințelor și necesităților acestora, pentru a se asigura că, din această perspectivă, distribuția de asigurări este tratată independent de procesul de creditare, cu respectarea legislației specifice domeniului asigurărilor, inclusiv legislația referitoare la activitatea de distribuție.

Recomandarea 3

1.3. Având în vedere faptul că activitatea de distribuție de produse de asigurare desfășurată de instituțiile de credit, în calitate de intermediari secundari de tipul agenților afiliați, trebuie să respecte toate condițiile prevăzute de Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, și de legislația europeană direct aplicabilă, precum și faptul că societățile sunt răspunzătoare pentru toate acțiunile sau omisiunile acestora, societățile vor intensifica acțiunile de verificare a calității proceselor de evaluare de către instituțiile de credit a cerințelor şi necesităților clienților, iar formularele utilizate în cadrul acestui proces vor fi adecvate, complete, actualizate și vor cuprinde întrebări relevante pentru a identifica cerințele și necesitățile clienților și pentru a recomanda produsul care să răspundă cel mai bine acestor nevoi.

Recomandarea 4

1.4. Societățile se vor asigura că, în cazul reînnoirii polițelor de asigurare prin intermediul instituțiilor de credit, în calitate de intermediari secundari, clienții sunt pe deplin informați cu privire la reînnoirea polițelor, iar acest proces nu se realizează în mod automat, exclusiv în baza mandatelor acordate instituțiilor de credit la semnarea contractelor de creditare, evitând situațiile în care clienții nu au cunoștință de reînnoirea contractului de asigurare și implicit de costurile și condițiile aferente acestuia.

Recomandarea 5

1.5. Societățile vor evita situațiile în care stabilirea și declararea sumei asigurate sunt în sarcina și responsabilitatea exclusivă a contractantului/asiguratului, care nu are expertiză în domeniu și/sau ale cărui decizii pot fi influențate de factori subiectivi, care ar putea conduce la supraasigurare.

1.6. Pe parcursul derulării contractelor de asigurare, societățile de asigurare se vor asigura că suma asigurată este corelată în permanență cu valoarea de piață a bunului asigurat, evitând situațiile în care asigurații achită prime de asigurare aferente unei sume asigurate superioare valorii de piață a acestuia; de asemenea, societățile de asigurare se vor asigura că asiguratul/beneficiarul/contractantul beneficiază de restituiri de prime în cazul în care nu se produc daune totale.

1.7. Pentru o mai bună claritate a procesului de subscriere și asigurarea unui control adecvat al acestui proces, societățile își vor actualiza politicile/procedurile interne cu criterii/modalități de stabilire a sumei asigurate, pe toată perioada contractuală.

1.8. Societățile vor revizui condițiile de asigurare în sensul concordanței între clauzele contractuale și procedurile interne, prin definirea tuturor termenilor și noțiunilor utilizați/utilizate în documentele contractuale și precizarea tuturor termenelor (de exemplu termenele în care se efectuează avizarea daunei, expertiza, plata daunei etc. să fie precizate și în condițiile de asigurare).

1.9. Societățile vor analiza condițiile de asigurare din perspectiva riscurilor asigurate, astfel încât acestea să fie adaptate probabilităților reale de producere (ex. greutatea stratului de zăpadă sau de gheață şi avalanșă de zăpadă pentru apartamentele în blocuri de locuințe situate într-o zonă în care acestea nu se pot produce), astfel încât clienții să nu plătească prime de asigurare suplimentare pentru acoperiri de care nu vor beneficia niciodată.

Conformare și raportare

1.10. Conducerea își asumă întreaga responsabilitate în cazul în care societățile nu respectă prezentele recomandări și dacă politicile și procedurile nu sunt aplicate.

1.11. Prezentele recomandări se completează cu recomandările emise de A.S.F. în cadrul procesului de supraveghere pentru fiecare societate.

1.12. Societățile transmit A.S.F., până la data de 12 iunie 2023 tabelul de raportare și declarația pe propria răspundere referitoare la faptul că datele cuprinse în tabelul de raportare sunt complete şi conforme cu realitatea; tabelul de raportare și declarația pe propria răspundere sunt atașate prezentelor recomandări.

1.13. Eventualul refuz al societăților de a aplica recomandările A.S.F. este documentat și inclus în tabelul de raportare prevăzut la pct. 1.12.

1.14. În cazul în care societățile nu informează A.S.F. conform pct. 1.12 până la data de 12 iunie 2023, se consideră că acestea nu se conformează cu prezentele recomandări.

Revizuire

1.15. În funcție de aspectele identificate în procesul de supraveghere, A.S.F. poate revizui prezentele recomandări.”