Ceapă verde cu pesticide peste limita admisă

În urma unor controale efectuate de către Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) în perioada 1 ianuarie – 10 aprilie 2024, rezultatele analizelor au arătat că anumite legume, printre care mărarul, spanacul, ceapa verde și pătrunjelul, conțin reziduuri de pesticide cu valori ce depășesc limita maximă admisă (LMA).

Potrivit comunicatului oficial transmis de către ANF joi, din cele 426 de probe analizate în cadrul controlului oficial, 11 probe au prezentat niveluri de pesticide peste limitele maxime admise. Cele mai multe dintre aceste probe non-conforme au fost descoperite în legume, subliniindu-se necesitatea unei atenții sporite în monitorizarea acestor culturi.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) au precizat că în planul de control anual s-a acordat o atenție deosebită monitorizării culturilor menționate, având în vedere că și în anii anteriori s-au înregistrat neconformități similare.

În situațiile în care s-au depășit limitele maxime admise ale reziduurilor de pesticide în probe, ANF a notificat Punctul Național de Contact din cadrul Agenției Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), responsabil cu notificarea în Sistemul Rapid de Alertă în Alimente și Furaje al Comisiei Europene – iSRAFF. Aceste neconformități pot fi încadrate în mecanismul de Asistență și Cooperare Administrativă (AAC) în baza analizei riscului.

În plus, în cadrul autocontrolului, au fost primite și analizate 146 de probe la solicitarea producătorilor sau comercianților, toate probele analizate fiind conforme.

Un număr de 47 de produse agricole sunt monitorizate anul acesta

Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) desfășoară în mod constant controlul oficial al reziduurilor de pesticide din producția internă, asigurând aplicarea legislației privind alimentele și furajele, sănătatea animală și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Programul de monitorizare a reziduurilor de pesticide în legume, fructe şi cereale face parte din Planul naţional multianual de control (MANCP) şi este elaborat in conformitate cu prevederile art. 30 din Regulamentului (CE) nr. 396/2005, privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare si cu prevederile Regulamentul (UE) 2023/731 privind programul de control multianual coordonat al UE pentru anii 2024, 2025 şi 2026 vizând asigurarea respectării limitelor maxime ale reziduurilor de pesticide, precum şi evaluarea expunerii consumatorilor la aceste reziduuri din alimentele de origine vegetală şi animală, se arată în comunicat.

Prin urmare, pentru anul 2024, au fost planificate pentru monitorizare 2.245 probe reprezentate de 47 de produse agricole, din care 1.480 probe au fost planificate pentru a fi analizate de LCRPPPV- Bucureşti şi 765 probe de LRCRPPPV- Mureş.