Modificarea contractului pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atât la cererea utilizatorului, cât şi la iniţiativa operatorului. Dacă operatorul intenţionează să modifice unilateral clauze din contract (servicii oferite, tarife, mod de tarifare etc.), are obligaţia să îşi informeze abonaţii despre conţinutul modificărilor, prin intermediul unei notificări, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea acestora. În acest interval, dacă nu sunt de acord cu modificările, abonaţii pot renunţa la contract fără a plăti despăgubiri.

Transmiterea notificărilor

Notificarea privind intenţia de a modifica unilateral contractul trebuie să fie transmisă de operator printr-unul din următoarele mijloace:
– e-mail
– SMS
– contul de client al utilizatorului de pe site-ul operatorului, caz în care va fi însoţită de un SMS şi/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea notificării.
– fax
– scrisoare

Mijlocul ales de furnizor pentru transmiterea notificării trebuie să asigure transmiterea integrală a textului acesteia, fără a face trimitere la alte surse de informare.

Unde reclami

Dacă furnizorul a modificat contractul fără să te notifice sau nu te-a informat despre posibilitatea de a denunţa contractul fără penalităţi, ANCOM poate lua măsuri. Sesizările pot fi trimise prin mijloacele menţionate în secţiunea Sesizează ANCOM!

InfoCentru ANCOM

Poţi afla mai multe detalii despre contractele încheiate cu operatorii şi despre informaţiile pe care aceştia sunt obligaţi să le publice pe site-urile proprii de internet, consultă InfoCentrul ANCOM, aici.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.org.ro şi www.portabilitate.ro. Pentru a compara ofertele de telefonie şi internet, intraţi pe www.veritel.ro.