ANCOM: Veniturile obţinute de sectorul de telecomunicaţii din România au stagnat

Aceste informații sunt prezentate în raportul de date statistice publicat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale.

Conform datelor furnizate de autoritatea de reglementare a pieței locale de telecomunicații, numărul conexiunilor Gigabit a depășit două milioane, iar nivelul de 80% dintre gospodăriile conectate la internet fix a fost depășit.

În ceea ce privește segmentul de internet fix, datele ANCOM arată că la 31 decembrie 2023, numărul total de conexiuni la internet fix a depășit 6,6 milioane, înregistrând o creștere cu 4% față de 2022. De asemenea, 93% dintre aceste conexiuni permit viteze care depășesc 100 Mbps, iar aproape o treime (31%) permit viteze de cel puțin 1 Gbps.

Ritmul de creștere al numărului de conexiuni la internet fix din mediul rural (+5%) a depășit cel din mediul urban (+4%), iar traficul mediu lunar a ajuns la 81 GB per locuitor (+17%), adică 2,7 GB pe zi.

La nivel național, rata de acoperire a internetului fix la 100 de gospodării a fost de 80% în 2023, respectiv 86% în mediul urban și 72% în mediul rural. În funcție de numărul de conexiuni, primii trei furnizori sunt: RCS&RDS (70%), Grupul Orange (17%) și Vodafone (11%).

Numărul conexiunilor la internet mobil a crescut

Conform sursei citate, în domeniul internetului mobil, în decursul anului anterior, numărul total de conexiuni active a înregistrat o ușoară creștere, ajungând la 21,5 milioane, dintre care 17 milioane au folosit tehnologia 4G și/sau 5G. De asemenea, conexiunile care au utilizat 5G s-au triplat față de anul precedent, atingând un total de 2,3 milioane.

În același timp, 20,4 milioane de conexiuni mobile sunt utilizate atât pentru telefonie, cât și pentru acces la internet mobil, în timp ce 1,1 milioane sunt folosite exclusiv pentru accesul la internet mobil (doar date). Traficul mediu lunar a fost de aproape 11 GB per locuitor (+32%), iar raportat la numărul de conexiuni active, principalii trei furnizori au fost: Grupul Orange (37%), RCS&RDS (27%) și Vodafone (23%).

 23,6 milioane de cartele SIM erau active pe piaţa din România

În ceea ce privește telefonie mobilă, datele oficiale evidențiază că pe piața din România erau active 23,6 milioane de cartele SIM, din care două treimi funcționau pe bază de abonament. În comparație cu sfârșitul anului 2022, numărul cartelelor SIM cu abonament a înregistrat o creștere de 7%, în timp ce numărul celor preplătite „active” a scăzut cu 11%.

În acest domeniu al comunicațiilor, traficul total de voce a înregistrat o scădere de 6% față de anul 2022, ajungând la 60 miliarde de minute. De asemenea, traficul mediu de telefonie mobilă efectuat de către un locuitor a fost de 4 ore și 22 de minute pe lună, iar numărul de SMS-uri trimise lunar a fost de 16.

În funcție de numărul de cartele SIM active, Grupul Orange deținea o cotă de piață de 35%, Vodafone 28%, iar RCS&RDS 24%.

Numărul abonaţilor TV s-a menţinut la 7,8 milioane

Conform raportului ANCOM, în ceea ce privește serviciile de televiziune, în anul precedent, numărul abonaților s-a menținut la 7,8 milioane în România. De asemenea, s-a observat o preferință a utilizatorilor pentru serviciile de retransmisie prin cablu, în creștere cu 4%, ajungând la 6,8 milioane de abonați, în detrimentul serviciilor prin satelit/DTH, care au înregistrat o scădere de 22%, până la un total de 900.000 de abonați. La sfârșitul anului 2023, RCS&RDS deținea o cotă de piață de 73%, Grupul Orange 14%, iar Vodafone 10%.

În ceea ce privește veniturile din sectorul de telecomunicații în 2023, acestea s-au menținut la 16,9 miliarde de lei (3,4 miliarde euro). Internetul fix și mobil au generat 37% din totalul veniturilor, telefonia mobilă a avut o pondere de 29%, retransmisia programelor TV a contribuit cu 15%, telefonia fixă cu 9%, iar celelalte tipuri de rețele/servicii au avut o cotă de 10%.

În topul veniturilor obținute din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, primii trei furnizori au fost: Grupul Orange (39%), RCS&RDS (26%) și Vodafone (24%).

Raportul de date statistice privind piața de comunicații electronice din România pentru semestrul II 2023 este realizat de ANCOM pe baza informațiilor transmise de furnizorii care au obligația de a trimite către Autoritate valorile indicatorilor corespunzători categoriilor de servicii.