Este vorba despre contribuția asiguratorie pentru muncă achitată de către angajatorii din domeniul construcțiilor, ce îndeplinesc condițiile de la art. 60 din Codul fiscal (cifra de afaceri în domeniul construcțiilor minim 80%, salariul minim realizat între 3.000 lei și 30.000 lei). 

Această contribuție reprezintă 0,3375% din salariul brut realizat și este achitată de angajator doar în contul unic nr. 20.A47.06.03.

”Sume din contribuția asiguratorie pentru muncă, în curs de distribuire datorată de angajatorii din sectorul construcțiilor”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului.

Aceste sume se distribuie integral la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, cont 28.A20.11.00, scrie legestart.ro.

”Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă, repartizată la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale”. 

În acest cont se va plăti:

– Taxa pe activele financiare, datorată de entitățile bancare conform OUG nr. 114/2018, pentru modificarea Codului fiscal și pentru aprobarea unor măsuri bugetare.

– Contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii din sectorul construcțiilor, ce beneficiază de facilitățile prevăzute de art. 60 din Codul fiscal.