Primăria Capitalei a început, încă de vineri, expedierea eco-voucherelor în cadrul „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare” şi a publicat lista cu unităţile comerciale partenere.

Potrivit unui comunicat de presă, Primăria Municipiului Bucureşti a publicat pe site-ul www.pmb.ro, la secţiunea „Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat”, lista unităţilor comerciale partenere în cadrul ”Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere”, aprobat prin HCGMB nr. 377/ 26.07.2018.

”La finalizarea etapei de selecţie a rezultat un număr de 47 de unităţi comerciale cu puncte de lucru pe raza municipiului Bucureşti, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul Programului, devenind partenere în Program. Cele 47 de unităţi comerciale partenere sunt operatori economici de la care beneficiarii de eco-vouchere îşi vor putea achiziţiona produse din  categoriile eligibile în program: autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel redus de emisii – EURO 6, non-diesel, alte mijloace de locomoţie noi, non-diesel, hibride sau electrice şi electrocasnice şi electronice cu clasa energetică superioară”, a transmis Primăria Capitalei.

Cum a fost gândit voucherul

Pentru a da posibilitatea beneficiarilor de eco-vouchere de a achiziţiona produse din mai multe categorii fără a fi condiţionaţi să le achiziţioneze de la un singur operator economic, eco-voucherul a fost gândit sub forma unui carnet care conţine 3 file cu valoare nominală a câte 3.000 de lei fiecare. Toate cele trei file pot fi folosite atât la o singură achiziţie, cât şi individual, la mai multe achiziţii de produse, la momente diferite.

”Subliniem faptul că, dacă valoarea produsului/ produselor nu însumează valoarea filei/ filelor de eco-voucher, unitatea comercială nu va acorda rest in bani. Expedierea eco-voucherelor către beneficiari a fost demarată astăzi, 31.05.2019”, a mai transmis Primăria Capitalei.

Eco-voucherele sunt nominale şi vor fi expediate prin curier la adresa de domiciliu/ sediu social/ corespondenţă a beneficiarului persoană fizică/ reprezentantului desemnat de către persoana juridică, vor fi înmânate personal, cu verificarea datelor de identificare din BI/CI, cu confirmare de primire dată prin semnătură / ştampilă în cazul persoanelor juridice pe Scrisoarea de transport (AWB-Airway Bill).

Curierul va contacta telefonic beneficiarul şi va încerca livrarea corepondenţei de minimum 3 ori, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la data de 31.05.2019. În situaţia în care eco-voucherul nu va putea fi înmânat beneficiarului, acesta va fi returnat Primăriei Municipiului Bucureşti urmând a fi înmânat personal beneficiarului, cu contactarea telefonică prealabilă a acestuia, în vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele Centrului de Informare şi Documentare pentru Relaţia cu Cetăţenii din Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.

Cine poate ridica voucherul

În cazul în care eco-voucherul nu va putea fi ridicat de beneficiar, o altă persoană va putea ridica eco-voucherul pe baza unei împuternicirii notariale şi a CI/ BI în original, cu semnătura de primire. În cazul deteriorării sau pierderii eco-voucherului de către beneficiar, Primăria Municipiului Bucureşti este absolvită de orice răspundere. Primăria Capitalei va acorda vouchere unui număr de 4.193 de beneficiari.