Potrivit sursei citate, personalul cu funcţii de conducere din cadrul DGAF (Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – n.r.) face obiectul unei evaluări profesionale, care se desfăşoară până la data de 31 martie a.c. ţinând cont de analiza unor indicatori de performanţă. 

"Potrivit unei adrese din data de 2.03.2017 transmise de Ministerul Finanţelor Publice Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, toate promovările în funcţie în cadrul ANAF se suspendă până la data la care bugetul MFP, prin suplimentarea alocărilor bugetare la Titlul I "Cheltuieli de personal", va putea permite asigurarea plăţii salariilor pentru toţi angajaţii. De asemenea, menţionăm că personalul cu funcţii de conducere din cadrul DGAF face obiectul unei evaluări profesionale, ţinând cont de analiza unor indicatori de performanţă, care se desfăşoară până la data de 31 martie a.c", precizează instituţia. 

La începutul lunii martie, ANAF anunţa că bugetul pentru anul 2017 nu prevede fonduri care să susţină acordarea sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică până la nivelul maxim prevăzut de lege, respectiv 25% din salariul de bază, de care au beneficiat inspectorii antifraudă în anii precedenţi, însă, în cazul unei eventuale rectificări bugetare pozitive, se vor lua măsurile necesare. 

Fiscul menţiona, la momentul respectiv, că, în pofida acestei situaţii, conducerea ANAF a apreciat necesitatea menţinerii acestui spor în cuantum de 5% din salariul de bază pentru inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, precum şi a sporurilor acordate pentru orele suplimentare efectuate, în cuantum de 75%. 

AGERPRES