Banca Națională a României a sesizat că deficitul de forță de muncă raportat de companii și-a reaccentuat în primele trei luni ale anului tendința de descreștere manifestată din trimestrul III 2022, iar intențiile de angajare pe orizontul scurt de timp au rămas pe un trend general descendent, deși în contextul unor oscilații însemnate, evoluții ce sugerează o atenuare ușoară a gradului de tensionare a pieței muncii și în perspectivă apropiată.

Firmele se vor confrunta cu restructurări și falimente

„Totodată, s-a observat din nou că, pe orizontul mai îndepărtat de timp, capacitatea unor firme de a se menține iabile/profitabile, în contextul costurilor ridicate, va fi probabil testată și de sistarea măsurilor de sprijin guvernamental, precum și de nevoia de tehnologizare, ce s-ar putea solda cu noi restructurări sau falimente de firme.

Au fost, de asemenea, evocate tendințe de natură structurală, precum extinderea automatizării și digitalizării, alături de recursul în creștere la angajați extracomunitari, ce vor influența probabil tot mai pregnant condițiile de pe piața muncii.”, se arată în comunicatul BNR.

Referitor la piața muncii, membrii Consiliului au arătat că efectivul salariaților din economie și-a încetinit și mai mult creșterea în intervalul decembrie 2022-ianuarie 2023, iar rata șomajului BIM s-a redus doar foarte ușor în ianuarie-februarie 2023, după ce în trimestrul IV 2022 aceasta s-a mărit la 5,7 la sută, de la 5,5 la sută în trimestrul precedent, în timp ce rata locurilor de muncă vacante și-a accentuat scăderea, mai transmite BNR.

Potrivit comunicatului, dinamica anuală a câștigului salarial mediu brut nominal a atins însă valori de două cifre tot mai ridicate în trimestrul IV 2022, mai ales în sectorul privat, deși a continuat să se mărească relativ lent, iar în ianuarie 2023 și-a accelerat ușor ascensiunea, în mare parte ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie și a celui din construcții.

Pe acest fond, variația anuală a costului salarial unitar nominal pe ansamblul economiei și-a prelungit trendul ascendent în trimestrul IV 2022, iar creșterea deosebit de alertă a costului salarial cu forța de muncă din industrie s-a accelerat în intervalul septembrie 2022-ianuarie 2023, și ca efect al amplificării pierderilor de productivitate din acest sector.

Deficitul de forță de muncă s-a reaccentuat

„În acest context, membrii Consiliului au reiterat cerința monitorizării atente a evoluțiilor de pe piața muncii, date fiind inclusiv problemele structurale cronice ale pieței, ce ar putea antrena majorări salariale considerabile în anumite sectoare, mai ales în contextul inflației încă ridicate.

Este totuși de așteptat ca, în unele domenii, creșterile să fie moderate de constrângeri la nivelul firmelor venite din costurile mari cu energia și materiile prime, precum și de slăbirea cererii, dar și de perspectiva unei dezinflații relativ alerte în acest an, au apreciat unii membri ai Consiliului.

În același timp, s-a sesizat că deficitul de forță de muncă raportat de companii și-a reaccentuat în primele trei luni ale anului tendința de descreștere manifestată din trimestrul III 2022, iar intențiile de angajare pe orizontul scurt de timp au rămas pe un trend general descendent, deși în contextul unor oscilații însemnate, evoluții ce sugerează o atenuare ușoară a gradului de tensionare a pieței muncii și în perspectivă apropiată.”, se mai arată în comunicatul BNR.