Astfel, ANCOM propune completarea Planului Naţional de Numerotaţie prin deschiderea unui nou subdomeniu de numere naţionale scurte, de forma 14vxy, destinate serviciilor cu valoare adăugată de interes general şi supune consultării publice proiectul de decizie privind alocarea şi utilizarea acestora.

Potrivit proiectului de decizie privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii cu valoare adăugată de interes general, acestea se vor aloca furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, putând fi utilizate de către respectivii furnizori de servicii de comunicaţii electronice, pentru furnizarea propriilor servicii, sau asignate altor furnizori de servicii cu valoare adăugată de interes general.

Tipurile de servicii care vor putea fi furnizate prin intermediul acestor numere constituie o extindere şi o completare la tipurile de servicii care pot fi furnizate prin intermediul numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional. Astfel, alături de accesul la serviciile de informare din diverse domenii de activitate vor putea fi furnizate şi servicii de consultanţă cu caracter tehnico-profesional, respectiv servicii care facilitează exprimarea unor opţiuni, opinii ori efectuarea unor donaţii sau plata anumitor servicii etc. Utilizarea acestor numere nu va fi permisă pentru furnizarea serviciilor de divertisment adulţi sau a serviciilor pentru care se pot utiliza, în prezent, alte tipuri de numere scurte (de exemplu, servicii de informaţii privind abonaţii, servicii armonizate cu caracter social sau servicii de interes public la nivel naţional).

Numerele naţionale scurte pentru servicii cu valoare adăugată de interes general se alocă prin Licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie (LURN), în mod individual, numai furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
În scopul protejării intereselor utilizatorilor finali, ANCOM propune limitarea tarifului cu amănuntul aplicat pentru apelurile sau SMS/MMS-urile către numerele naţionale scurte pentru servicii cu valoare adăugată de interes general.
Autoritatea propune, totodată, o serie de modificări şi completări ale procedurii de emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie (LURN) şi de obţinere a acordului prealabil în cazul cedării licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, având ca scop creşterea gradului de eficienţă a realizării acestor procese. Noul proiect vizează, de asemenea, actualizarea prevederilor referitoare la numerele de rutare, ca urmare a modificării procedurilor tehnice utilizate de către furnizori pentru rutarea apelurilor în urma implementării portabilităţii numerelor.

În plus, Autoritatea propune reducerea termenului maxim în care trebuie realizată portarea numerelor de la 10 la 3 zile lucrătoare. Prin reducerea termenului maxim de realizare a portării numerelor, România se va înscrie printre statele Uniunii Europene în care termenul de portare este cel mai scăzut, media la nivel european fiind, în anul 2009, de 6,5 zile pentru telefonia fixă şi de 4,1 pentru telefonia mobilă.