Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a acordat SNR licența de difuzare pe cale radioelectrică a serviciilor publice de radiodifuziune sonoră și televiziune la data de 24 noiembrie 2004, conform Legii nr. 504/2002, în forma aflată în vigoare la acea dată. Prin această licență s-a asigurat transmiterea serviciilor publice de programe aparținând SRR și SRTv (Societatea Română de Televiziune). Perioada inițială de valabilitate a licenței a fost de 9 ani de la data emiterii, termenul împlinindu-se în 24 noiembrie 2013. Ulterior, în temeiul legii, licența a fost extinsă cu caracter temporar până la 31 decembrie 2016.

La începutul lunii martie 2016, SRR a solicitat, în nume propriu, acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în vederea transmiterii serviciului public de radiodifuziune, urmând să prezinte resursele tehnice la care va apela pentru asigurarea acoperirii teritoriului național cu serviciul public de radiodifuziune.

Potrivit legii, în prezent ANCOM poate acorda drepturile de utilizare a frecvențelor radio radiodifuzorilor ce furnizează programele publice de radiodifuziune, cu avizul conform al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), în situația în care măsura este necesară pentru atingerea unor obiective de interes general.

În urma analizei ANCOM, acordarea drepturilor de utilizare către SRR, în condițiile cadrului legal în vigoare în prezent, creează premisele pentru ca activitatea radiodifuzorului public să continue, acesta putând să-și îndeplinească astfel misiunea și obiectivele de interes public stabilite prin lege.

Posturile de radio care sunt transmise prin serviciul public de radiodifuziune sunt Radio România Actualităţi cu acoperire de aproximativ 90% din teritoriul țării, România Cultural (95% acoperire teritorială), Antena Satelor (83% acoperire teritorială), România Muzical (26% acoperire teritorială) și alte 17 programe radio regionale transmise pe unde ultrascurte și unde medii.

ANCOM propune astfel ca, în condițiile prezentării de către SRR a soluțiilor pentru asigurarea acoperirii teritoriului național cu serviciile publice de radiodifuziune și acordării avizului conform din partea CNA, să acorde drepturile de utilizare a frecvențelor radio, în format analogic, pentru toate stațiile de emisie utilizate în prezent la transmiterea serviciului public de radiodifuziune.