Numărul total de abonaţi la servicii de retransmisie a programelor audiovizuale era de 5,85 milioane la finalul anului 2011, în creştere cu 2% faţă de sfârşitul anului 2010. Pe parcursul anului 2011, numărul abonaţilor prin reţele de cablu a crescut cu 7%, în timp ce numărul abonaţilor prin reţele satelit (DTH) a scăzut cu 5%, însă în a doua jumătate a anului numărul acestora din urmă a revenit pe creştere (+2%). Reţelele de cablu au atras 61% din numărul total al abonaţilor la servicii de retransmisie a programelor audiovizuale înregistraţi la sfârşitul lui 2011 (cu 3 puncte procentuale mai mult decât cu 1 an în urmă), 38,5% dintre abonaţi optând pentru reţele satelit şi 0,5% pentru tehnologia IPTV.

Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale la nivel de gospodării a ajuns astfel la nivelul de 82,6%, fiind calculată ca raport între numărul total de abonaţi şi numărul de gospodării din România actualizat conform rezultatelor preliminare ale recensământului desfăşurat în 2011. În mediul urban, penetrarea era de 91,1%, în timp ce în mediul rural aceasta era de 72,2%. 78% din totalul abonaţilor din mediul urban recepţionau servicii prin intermediul reţelelor de cablu şi 21% prin reţele satelit (DTH), în timp ce în mediul rural predomina recepţia prin reţele satelit (DTH), cu 66% din total.

Reţelele de cablu au înregistrat creşteri, atât din punctul de vedere al numărului total de abonaţi, care a crescut pe parcursul anului 2011 cu 7%, cât şi din perspectiva numărului de abonaţi la servicii de retransmisie prin cablu în format digital, care a crescut cu 129% faţă de sfârşitul anului 2010 şi cu 24% faţă de jumătatea anului 2011. Astfel, ponderea numărului de abonaţi prin reţele de cablu digital a ajuns la 25% din numărul total de abonaţi prin reţele de cablu, din ce în ce mai mulţi abonaţi ai reţelelor de cablu optând pentru servicii digitale. Numărul de abonaţi prin cablu în mediul urban a crescut în ultima jumătate a anului 2011 cu 3,5%, în timp ce în mediul rural numărul de abonamente prin cablu a scăzut nesemnificativ, cu 0,2%. În mediul urban au fost raportaţi 2,79 milioane de abonaţi prin cablu, iar în mediul rural existau 0,78 milioane abonaţi prin cablu.

Serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate prin tehnologie IP (IPTV) au înregistrat o scădere cu 21% în ultimul semestru al anului 2011, totalul la finele lui 2011 fiind de aproximativ 30 mii abonaţi.