Numărul total de abonaţi la servicii de retransmisie programe audiovizuale era de 5,7 milioane la jumătatea anului, în scădere cu 0,6% faţă de finalul anului 2010, cauzată în principal de diminuarea cu 8% a numărului de abonaţi la servicii de retransmisie prin reţele satelit (DTH), care a ajuns la nivelul de 2,2 milioane de abonaţi.

Numărul abonaţilor la servicii de retransmisie prin reţele de cablu şi a celor prin tehnologie IPTV a crescut în prima jumătate a anului cu 4%, respectiv 28% până la 3,5 milioane, respectiv 0,04 milioane de abonaţi.

Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie programe audiovizuale la nivel de gospodării (calculată ca raport între numărul total de abonaţi şi numărul de gospodării din România) a ajuns astfel la nivelul de 78%.

În prima parte a anului, reţelele de cablu au înregistrat creşteri atât din punctul de vedere al numărului total de abonaţi, care a crescut cu 4%, cât şi din perspectiva numărului de abonaţi la servicii de retransmisie prin cablu în format digital, care a crescut cu 85%.

Creşterea numărului de abonaţi prin cablu în mediul urban (+4,2%) a fost superioară celei înregistrate în mediul rural (+3,4%). Astfel, în mediul rural au fost raportaţi 0,78 milioane de abonaţi, rata de penetrare a acestor servicii crescând până la 23,1%. În mediul urban au fost raportaţi 2,68 milioane de abonaţi (aproximativ 78% din numărul total de abonaţi prin cablu), rata de penetrare crescând la 68%. Din numărul total de abonaţi prin reţele de cablu, 21% sunt abonaţi ai serviciilor de retransmisie a programelor prin reţele de cablu în format digital, numărul acestora înregistrând o creştere de 85% pe parcursul primului semestru al anului 2011.

Raportul de date statistice a fost realizat pe baza datelor raportate de către furnizorii de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale, care au desfăşurat activităţi comerciale în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2011 şi poate fi consultat aici.