'Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va face publice, din 5 decembrie, pe site-ul propriu, la rubrica 'Circulare ANAF', circularele interne referitoare la procedurile de lucru şi la modalităţile de aplicare a prevederilor legale. Această măsură va contribui la creşterea transparenţei activităţii instituţionale, la crearea unui mecanism de comunicare activ între administraţia fiscală şi mediul economic şi la asigurarea aplicării unitare a legislaţiei fiscale în toate structurile subordonate ale ANAF', se menţionează în comunicat.

Potrivit documentului, rubrica "Circulare ANAF" va fi disponibilă pe site-ul www.anaf.ro, la secţiunea Asistenţă contribuabili/Legislaţie/07.Circulare ANAF.

"Circulara este un document intern emis de ANAF, în vederea asigurării aplicării unitare a legislaţiei fiscale", se mai arată în comunicat.

Conform ANAF, priorităţile instituţiei sunt transparenţa, simplificarea şi reducerea costurilor de conformare fiscală la nivelul agenţilor economici şi a costurilor de administrare fiscală la nivelul autorităţilor publice. Agerpres