'ANAF continuă creşterea gradului de deschidere şi transparenţă şi asigură contribuabililor exercitarea dreptului de a fi ascultat, prin invitarea lor la întâlniri de clarificare înainte de adoptarea unei decizii de respingere a solicitării sau anulării înregistrării în scopuri de TVA. În cadrul acestor întâlniri, contribuabilii au dreptul să clarifice sau să îşi exprime propriul punct de vedere. De asemenea, schimbarea unui asociat, al administratorului sau a sediului social nu mai constituie motiv pentru re-depunerea Declaraţiei 088', se arată în comunicatul ANAF.

Modificarea procedurii de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor care prezintă risc fiscal, conform analizei specifice efectuate, este realizată în urma consultărilor realizate cu mediul de afaceri. Indicatorii de risc utilizaţi pentru selecţia automată a persoanelor impozabile supuse procedurii se stabilesc în scopul prevenirii şi limitării utilizării abuzive sau frauduloase a înregistrării în scopuri de TVA.

'Modernizarea administraţiei fiscale este o componentă importantă a activităţii ANAF având în vedere necesitatea creşterii eficienţei şi eficacităţii în zona colectării veniturilor. ANAF urmăreşte adoptarea unor politici de administrare fiscală adecvate a căror obiective principalele constau în prevenirea indisciplinei fiscale şi combaterea evaziunii fiscale concomitent cu linii de acţiune concrete pentru îndeplinirea acestora', menţionează ANAF.