”Sigur că ne-am fi dorit cu toţii un raport mai bun. Am luat notă de evaluarea Comisiei Europene privind stadiul îndeplinirii celor 12 recomandări din raportul din ianuarie 2017 şi a celor 8 recomandări suplimentare din raportul din noiembrie 2018. Raportul recunoaşte îndeplinirea doar a două recomandări din cele 12 formulate în 2017, cea privind activitatea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituţie aflată în subordinea Ministerului Justiţiei, şi cea referitoare la modul de implementare de către ANI a sistemului informativ PREVENT. Se recunoaşte totodată continuarea progreselor în cadrul recomandărilor nr 3 şi nr. 5 din 2017. Raportul este critic în ceea ce priveşte cele opt recomandări formulate cu ocazia raportului MCV din noiembrie 2018. Tonalitatea raportului distinge clar două perioade: noiembrie 2018 – aprilie 2019, prima perioadă, şi respectiv aprilie 2019 – prezent, a doua perioadă”, a spus Birchall.

”În ceea ce priveşte activitatea Guvernului României prin Ministerul Justiţiei, în cea de-a doua perioadă analizată în raport, sunt cel puţin şapte referiri pozitive explicite la ministrul Justiţiei sau la Ministerul Justiţiei. Cu titlu de exemplu, citez: «în iulie 2019 ministrul Justiţiei şi-a exprimat intenţia de a identifica soluţii legislative corespunzătoare în consultare cu sistemul judiciar şi cu Parlamentul, în cadrul unui nou proces structurat de consultări». Acelaşi raport menţionează în termeni de progres faptul că «
la nivelul MJ s-a organizat un grup de lucru în consultare cu toate organele judiciare şi asociaţiile profesionale ale magistraţilor şi au o analiză în evaluare»”, a relatat ministrul Justiţiei.
”Este de asemenea reflectat într-o lumină pozitivă angajamentul prim- ministrului României luat în cadrul întâlnirii din iunie 2019 cu preşedintele şi prim-vicepreşedintele Comisiei Europene de a nu continua nicio reformă judiciară controversată şi de a relua neîntârziat dialogul în cadrul MCV, lucru care s-a şi întâmplat. Raportul reţine cu suficientă acurateţe modul în care fiecare instituţie sau autoritate a statului român implicată în gestionarea reformei sistemului judiciar şi a prevenirii şi combaterii corupţiei şi-a îndeplinit rolul”, a mai spus Birchall.
”Deşi vă mărturisesc că personal mă amărăşte acest raport, din punct de vedere al activităţii MJ în partea a doua, pe mandatul meu, pentru că eu mă refer la această perioadă de referinţă, se remarcă într-o manieră pozitivă demersurile pe care le-am promovat. Trebuie spus că Guvernul României prin MJ, cu sprijinul tuturor instituţiilor implicate, a repezentat la nivel tehnic în mod obiectiv şi cuprinzător Comisiei Europene progresele înregistrate în ultimul an”, a declarat Birchall, care susţine că raportul din noiembrie 2018 a fost de o duritate fără precedent.