Menţinerea ratingului investiţional, definitivarea proiectelor de infrastructură publică aflate în diverse faze de dezvoltare, identificarea unui nou model de convergenţă, reforma administraţiei publice se află printre priorităţile de politică economică pe termen scurt recomandate de Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România).

România are nevoie acum de un Proiect de Ţară

„Pe termen mediu, România trebuie să valorifice oportunitatea de repoziţionare prin creşterea relevanţei economiei în plan intern, regional, european şi global. Pentru consolidarea relevanţei economice şi geostrategice pe termen lung, România are nevoie acum de un Proiect de Ţară, cu orizont multigenerational, care să definească rolul regional şi internaţional României dincolo de 2030″, se menţionează într-un comunicat al AmCham.

Recomandările celei de-a şasea ediţii sunt subsumate obiectivelor comune de redresare, competitivitate şi creştere economică pentru România pe care AmCham le-a urmărit cu prioritate în dialogul cu autorităţile centrale şi cu decidenţii în ultimul an şi vizează deopotrivă remedierea cu prioritate a unor vulnerabilităţi sistemice acumulate în domenii critice pentru economie, dar şi valorificarea oportunităţilor unice generate de contextul crizei sanitare şi economice pe care o traversăm.

Priorităţi pentru România

„Date fiind contextul crizei sanitare şi economice şi gradul ridicat de volatilitate care vor continua să afecteze pieţele în următoarea perioadă, subliniem în Priorităţi pentru România importanţa unei abordări coordonate şi coerente a procesului de relansare economică, cu accent pe calitate şi efecte pozitive concrete şi vizibile pentru România. Doar o astfel de abordare va putea contrabalansa influenţa unor factori externi puţin controlabili, precum ritmul de combatere a pandemiei la nivel global, evoluţiile geopolitice internaţionale, eficacitatea măsurilor de susţinere a economiei, modul de reacţie a pieţelor financiare, companiilor şi consumatorilor. Pe de altă parte, criza actuală a generat oportunităţi unice pentru repoziţionarea economică strategică a României, astfel că facem apel la mobilizarea tuturor forţelor înspre valorificarea acestor oportunităţi, ţinând cont de faptul că depinde doar de noi, ca ţară, dacă vom avea în faţă un deceniu câştigat sau un deceniu pierdut”, a declarat Ionuţ Simion, preşedintele AmCham România.

Pentru perioada imediat următoare, AmCham recomandă drept priorităţi centrale ale politicii economice menţinerea ratingului investiţional, definitivarea proiectelor de infrastructură publică aflate în diverse faze de dezvoltare, identificarea unui nou model de convergenţă, pregătirea reformei administraţiei publice, deschiderea negocierilor pentru aderarea la OECD şi lansarea de proiecte de integrare regională.

 Trebuie accelerarat procesului de repatriere a românilor

Potrivit reprezentanţilor AmCham, pe termen mediu şi lung va fi determinantă pentru depăşirea crizei, dar şi pentru parcursul României post-pandemie, soluţionarea unor probleme principale. Una dintre acestea este declinul demografic, în condiţiile în care raportul deja foarte ridicat şi cu perspective de depreciere dintre populaţia activă şi cea dependentă afectează creşterea economică potenţială, opţiunile de diversificare a activităţilor economice, sistemul de asigurări sociale şi sustenabilitatea finanţelor publice.

Aproximativ 3 milioane de români sunt în străinătate, cei mai mulţi dintre ei în perioada activă. Astfel că, pentru a dispune de forţa de muncă necesară pentru a acoperi nevoile economiei pe termen mediu, recomandarea AmCham este accelerarea procesului de repatriere a românilor, concomitent cu stoparea exodului de forţă de muncă, inteligenţă şi talente. „Considerăm că diaspora este una dintre resursele strategice pe care România le poate mobiliza pentru a contribui la procesul de creştere economică şi de dezvoltare, la egalitate cu atragerea de investiţii şi cu accesarea fondurilor europene”, se menţionează în comunicat.

 AmCham recomandă măsuri care să asigure echilibrul bugetar

„Contextul actual, complex şi fără precedent creează premise unice pentru lansarea unei strategii de ţară pentru investiţii publice şi private în domenii cheie, care pe de o parte să rezulte în remedierea vulnerabilităţilor sistemice evidenţiate mai sus şi, pe de altă parte, să conducă la o repoziţionare a României atât în plan intern, cât şi în plan extern. Prezenta ediţie a Priorităţilor pentru România reia recomandarea unui Proiect de Ţară pentru România, care implică în viziunea noastră stabilirea în comun a unei direcţii strategice şi a unor priorităţi competitive care să ţină cont de interesele naţionale pe termen lung şi de tendinţele globale şi să extindă rolul ţării în cadrul parteneriatelor euro-atlantice şi regionale”, a punctat Daniela Nemoianu, membru al Consiliului director al AmCham România, lider al grupului de lucru dedicat macroeconomiei.

Turismul necesită un mix de măsuri

Potrivit AmCham, turismul necesită un mix de măsuri care să facă posibilă transformarea impactului advers al pandemiei COVID-19 asupra industriei turismului într-o oportunitate de a valorifica potenţialul turistic al României, precum dezvoltarea infrastructurii turistice, actualizarea cadrului legislativ, dezvoltarea conceptului de turism modern, digitalizarea, accesul la finanţare etc. Totodată, fundamentul este un stat de drept modern, performant şi etic. „Fără a avea pretenţia unei analize exhaustive, ‘Priorităţi pentru România’ reprezintă o sinteză a problemelor şi soluţiilor în scopul generării unui dialog constructiv pe temele relevante pentru evoluţia societăţii şi economiei româneşti, precum şi un punct de plecare pentru eforturile de relansare economică şi de dezvoltare pe termen mediu şi lung. AmCham va rămâne angajată în consultările cu decidenţii responsabili cu stabilirea parcursului României pentru anii următori şi cu implementarea măsurilor recomandate”, se menţionează în comunicat.

Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România) este de peste 25 de ani printre cele mai reprezentative asociaţii ale comunităţii de afaceri din România, fiind recunoscută drept un promotor al dialogului public-privat pe teme ce privesc mediul de afaceri, politicile publice cu impact asupra economiei, competitivitatea României sau dinamica relaţiilor comerciale între SUA şi România.