În perioada 25.11-13.12.2019, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat, la nivel național, o serie de acțiuni de control care au vizat modul de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea produselor din carne.

Au fost controlați 977 operatori economici, dintre care la un număr de 663 (67,86%) au fost constatate deficiențe. În cadrul acțiunilor de control, a fost verificată o cantitate de 59.406  kg produse din carne din care 9.149 kg (15,4%) nu se încadrau în prevederile legale privind protecția consumatorilor. De asemenea au fost prelevate 20 eșantioane de produse din carne, care urmare analizelor de laborator a rezultat că  2 (10 %) nu se încadrau în prevederile legale, în vigoare.

Pentru deficiențele constatate, comisarii ANPC au dispus următoarele măsuri:

  • oprirea definitivă și retragerea de la comercializare a circa 1.840 kg produse din carne, în valoare de 35.332 lei, produse cu parametrii neconformi și/sau cu dată durabilității minimale depășită;
  • oprirea temporară de la comercializare a circa 2.699 kg produse din carne, în valoare de 64.164 lei până la remedierea neconformităților constatate;
  • aplicarea de 747 sancțiuni contravenționale dintre care 366 avertismente și 381 amenzi contravenționale în valoare de 2.097.500 lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecția consumatorilor.

În cursul acțiunii de control s-au constatat o serie de abateri, dintre care menționăm:

Calitatea produselor din carne

Comercializarea  de carne și produse din carne ce prezentau caracteristici organoleptice neconforme: produse din carne cu modificări organoleptice privind aspectul, culoarea, gust și miros, produsul gușă fiartă și afumată care prezența urme de mucegai, produse din carne preambalate, modificate organoleptic din cauza ambalajului deteriorat,  cârnați, cremwursti, coaste afumate prezentau caracteristici calitative neconforme, specifice de produs alterat la suprafață, modificare de culoare, miros  acru, de produs alterat, produse din carne care prezentau culoare modificată, suprafață mâzgoasă, carnea tocată cu aspect nespecific, produse vidate /preambalate (șuncă, mușchi file, salam) care prezentau lichid în exces, carne de pasăre care prezența arsuri de congelare, pulpe inferioare de pui, produse congelate, care la controlul organoleptic prezentau arsuri de congelare și acumulare de gheață în ambalaj, picioare de porc cu par, produse hamburger, burger, ficat de pasăre, inimi de porc depreciate din punct de vedere organoleptic, cârnați cu aspect/miros nespecific, deshidratati, cu membrană acoperită de un strat de sare.

Comercializarea de produse din carne care nu se încadrau în parametrii fizico-chimici impuși prin prevederile legale în vigoare

– salam de vară fiert și dublu afumat, prezența parametrul umiditate, determinat 52,98% față de valoarea prevăzută de maximum 50% de Ordinul nr.560/2002, confirmat de buletinul de analize emise de DSVSA Mureș;

– salam fiert și afumat, prezența parametrul raport colagen/proteină, determinat 27,85% față de maximum 20%, de Ordinul nr.560/2002, confirmat de buletinul de analize emise de DSVSA Mureș.

Comercializarea de produse din carne ce prezentau dată durabilității minimale/dată limita de consum depășită față de cea stabilită de producători: salam de vara expirat de 14 zile, șunculiță țărănească expirată de 6 zile, gușă afumată expirată de 15 la zile, slănină boierească expirată de 2 zile, cârnați oltenești expirați de 7 zile, slănină afumată cu dată durabilității minimale depășită de 16 zile, leber de casă cu dată durabilității minimale depășită de 2 zile, Kaiser și parizer expirat de 3 zile

Abateri de la prevederile legale privind informarea consumatorilor

Lipsa parțială sau totală a elementelor de identificare-caracterizare obligatorii

Comercializarea produselor din carne, fără informații sau cu informații incomplete: aripi de pui fără elemente de identificare, mici formați, care nu aveau pe etichete denumirea și adresa producătorului, pulpe de pasăre fără etichete cu elemente de identificare și caracterizare, preparate din carne achiziționate că produse preambalate, dar expuse la comercializare că produse vândute în vrac și care nu prezintau elemente de identificare și caracterizare pe fiecare produs, cârnați diverse sortimente fără etichetă de produs, pe care să fie menționată dată durabilității minimale sau lista ingredientelor și nici condițiile de păstrare depozitare, produse din carne cu preț redus (salam de porc, salam uscat, mușchi de porc feliat, șunculiță de porc, pastramă de porc), cu dată limita de consum în mai puțin de 3 zile , nu erau sortate și delimitate cu informarea corectă și precisă a consumatorilor, mici carne vită/porc care nu avea pe eticheta informația % carne vită, % carne porc, ciocănele la baiţ și cotlet de porc la bait, fără a afișa denumirea produselor și ingredientele folosite, tobă și cârnați semiafumați, preparate sub marca proprie, pentru care ingredientele utilizate nu erau înscrise pe etichete în ordinea descrescătoare a ponderii lor în produse, cârnați subțiri în mat de oaie și cârnați groși, comercializați în vrac, fără a se specifică pe eticheta de raft denumirea produsului, pe eticheta de produs (carne tocată porc congelată) nu erau menționate conținutul maxim de grăsimi și raportul colagen/proteină, produse din carne pentru care nu se putea stabili și proba încadrarea în dată durabilității minimale stabilită de producător, nefiind menționate loturile, produsele fiind expuse în navete de plastic, „Pate căprioară”, având  inscripționat pe eticheta mențiunea  incorectă  „Pate din carne de vânat” , deși în lista de ingrediente se declara și ficat de porc domestic și nu se menționa pe eticheta produsului, declarația nutrițională.

De asemenea s-au mai constatat următoarele abateri: lipsa sau înscrierea incompletă a declarației nutriționale, lipsa înscrierii sau nevizibilitatea datei durabilității minimale, neinscrierea cantității nete, neevidențierea prin semne grafice distincte a ingredientelor cu efect allergen, neinscrierea în lista ingredientelor a categoriei aditivilor utilizați, lipsa înscrierii sau înscrierea eronată pe etichete a tratamentului termic utilizat la obținerea produselor, lipsa traducerii în limba română a elementelor de identificare și caracterizare, etichete cu elementele de identificare-caracterizare ilizibile, lipsa menționării naturii membranei utilizate, nerespectarea condițiilor de depozitare și comercializare a produselor.

Înscrierea de mențiuni și/sau utilizarea de denumiri menite a induce în eroare consumatorii asupra naturii reale a produsului: se comercializau produse din carne la care s-a constatat utilizarea sintagmelor “Țărănesc”, respectiv, “Casei” , care sugerau consumatorilor că produsele sunt unele obținute similar cu cele fabricate în gospodăria proprie (în casă), cu ingrediente naturale, în realitate produsele aveau în lista ingredientelor aditivi din categoriile antioxidanți (eritorbat de sodiu, acid ascorbic, acid eritorbic), agenți de îngroșare (caragenan), stabilizatori (trifosfati de sodiu, polifosfați de sodiu), potențiatori de aromă (monoglutamat de sodiu), conservanți (acetat de sodiu, nitrit de sodiu) etc.

Astfel, prin sintagmele “Țărănesc”, respectiv , “Casei” din denumire, cu impact psihologic asupra consumatorilor (știut fiind că produsele de casă sau cele din gospodăriile țăranilor sunt apreciate de consumatorii români), aceștia sunt induși în eroare prin prezentarea, prin orice mijloace, a unor afirmații și indicații care nu sunt conforme cu parametrii ce caracterizează produsele.

De asemenea se comercializau cârnați și slănină pe a căror eticheta se menționa “Produs tradițional”, fără că operatorul economic să dețînă atestat de produs tradițional.

Un alt operator comercializa salam de țară, salam cu șuncă țărănesc, parizer țărănesc porc, parizer țărănesc pui, salam de casă. Utilizarea în denumirea produsului a termenilor de țară, țărănesc și de casă este improprie, deoarece, în compoziția produselor, conform listei ingredientelor, existau aditivi alimentari că: antioxidanți, corectori de aciditate, potențiatori de aromă, conservanți, coloranți, ingrediente care nu sunt naturale ci de sinteză.

Abateri privind afișarea prețurilor

28% din operatorii economici controlați nu asigurau informarea consumatorilor cu privire la prețuri, respectiv: neafisarea prețului de vânzare, neafisarea prețului pe unitatea de măsură, neindicarea concomitentă a prețului de vânzare și/sau a prețului pe unitatea de măsură, afișarea prețurilor la comercializare cu caractere mici, ilizibile sau în locuri greu accesibile.

Modul de desfășurare a promoțiilor

Practici comerciale incorecte: erau afișate pliante ce făceau referire la  o promoție fără că produsul să fie în stoc, la vitrină există un afiș promoțional inscripționat cu sintagma “Promo/ Crenvurșt/cabanos 130 gr/porție’’, iar în urmă verificărilor, s-a constatat că porția era de 62 gr/produs, produse aflate în promoție, în pliantul de prezentare, dar în realitate nu s-a făcut  aprovizionarea, nerespectându-se astfel promoția, informarea cu privire la promoție era incompletă, deoarece nu se specifică „În limita stocului disponibil”, existau la promoție produse pentru care nu era afișat și prețul de referință pentru comparație, pentru produsele din carne preambalate aflate la limita datei de consum, care aveau aplicate etichetele „25% Reducere” sau „50% Reducere”, nu era afișat nici prețul vechi și nici prețul nou.

Alte abateri constatate: Neafisarea denumirii societății, mijloace de măsurare neverificate metrologic sau cu verificarea metrologică expirată, folosirea de mijloace de cântărire ale căror  informații nu erau clare și vizibile pentru  consumatori, neafisarea, la loc vizibil a Codului Unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) și/sau orarul de funcționare, nu erau afișate la loc vizibil certificatele de înregistrare la registrul comerțului din care să reiasă obiectul de activitate, neafisarea orarului de funcționare, lipsa registrului unic de control și a autorizației de funcționare.

Eduardt Cozminschi, Președintele ANPC: „Îi asigur pe cetățeni, că, netolerand nicio abatere de la prevederile legale, ANPC va monitoriza și în continuare, la fel că până acum, piață și se va asigura de respectarea drepturilor consumatorilor, iar operatorii economici sancționați se vor află în continuare sub supravegherea comisarilor ANPC”.

SFATURI PENTRU CONSUMATORI

  • La cumpărarea produselor din carne acordați atenție deosebită la aspectul produsului atât exterior cât și în secțiune, dacă este posibil;
  • Nu achiziționați produsele la care suprafață este mazguita, lipicioasă, deshidratată, cu pete de mucegai, produse cu miros și culoare modificate, consistentă nespecifică sortimentului, cu grăsime acumulată sub membrană, aspect de vechi, etc.;
  • Urmăriți modul de etichetare a produselor din carne, nu cumpărați produse preambalate neetichetate, iar pentru cele comercializate vrac este obligatorie înscrierea, la locul de comercializare a datei durabilității minimale/ datei limita de consum și a ingredientelor alergene;
  • Refuzați produsele din carne pentru care aveți îndoieli privind calitatea și modul de informare prin etichetare;
  • Refuzați produsele din carne pe care nu este înscrisă dată durabilității minimale/dată limita de consum sau dacă această este modificată sau depășită;
  • La cumpărarea produselor alimentare și, implicit a produselor din carne, solicitați și păstrați bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea/siguranță unui produs;
  • Nu cumpărați produsele din carne din locuri neautorizate, comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condițiile optime de transport, depozitare și comercializare și nu va poate elibera bon de casă cu care să justificați tranzacția comercială și riscați să achiziționați un produs neconform sau chiar nesigur care poate să va afecteze sănătatea.