Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat, la nivel național, în perioada 18.XI-13.XII.2019, o acțiune de verificare a respectării prevederilor legale privind siguranță jucăriilor, inclusiv la comerțul online. În cadrul acțiunilor de control au fost verificați 824 de operatori economici, din care 801 cu vânzare directă și 23 cu vânzare online.

La 621 din cei 824 controlați, reprezentând 75,36%, s-au depistat abateri de la prevederile legale. Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 770 de sancțiuni, din care 322 avertismente și 448 amenzi contravenționale. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 2.118.250 lei.

De asemenea, s-au dispus 301 măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru nerespectarea cerințelor de marcare/etichetare și informare a consumatorilor, pentru jucării în valoare de 1.194.134 lei și 163 măsuri de oprire definitivă, pentru nerespectarea cerințelor esențiale de siguranță, pentru jucării în valoare de 302.329 lei, la vânzarea directă și 16 măsuri de remediere (de corectare sau completare a informațiilor conținute de site-urile de publicitate la care s-au depistat  abateri), la vânzarea online.

Vânzarea directă

 • Au fost verificați 801 operatori economici.
 • Valoarea jucăriilor controlate a fost de 5.790.611 lei.
 • La 605 operatori economici din cei 801 controlați, reprezentând 75,53%, s-au depistat abateri de la prevederile legale.
 • Valoarea jucăriilor cu abateri a fost de 1.496.463 lei.

Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 751 de sancțiuni, din care 312 avertismente și 439 amenzi contravenționale. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 2.090.250 lei.

S-au dispus 301 măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru nerespectarea cerințelor de marcare/etichetare și informare a consumatorilor, pentru jucării în valoare de 1.194.134 lei și 163 măsuri de oprire definitivă, pentru nerespectarea cerințelor esențiale de siguranță, pentru jucării în valoare de 302.329 lei.

Deficiențe constatate privind vânzarea directă

Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului și/sau a importatorului și adresa la care pot fi contactați trebuie să fie indicate pe jucărie sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoțește jucăria. S-au constatat abateri privind inscripționarea numelui, a denumirii comerciale înregistrate sau a mărcii înregistrate a producătorului și/sau a importatorului, precum și a adresei la care aceștia pot fi contactați la 154 de operatori economici, din județele Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vrancea și mun. București, reprezentând 19,22% din totalul operatorilor controlați.

Numărul unic de identificare a jucăriei (tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare) trebuie să fie menționat pe jucărie ori, în cazul în care mărimea sau natură jucăriei nu permite acest lucru, pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria. Numărul de identificare a jucăriei trebuie să coincidă cu cel din declarația de conformitate. S-au constatat abateri privind menționarea numărului unic de înregistrare pe jucărie, pe ambalaj sau în documentele însoțitoare, la 29 de operatori economici, din județele Constanța, Iași, Mehedinți, Neamț, Vaslui, Vrancea și mun. București, reprezentând 3,62% din totalul operatorilor controlați.

Marcajul de conformitate CE (acesta trebuie să respecte principiile generale prevăzute în Regulamentul nr. 765/2008/CE, să fie aplicat în mod vizibil, lizibil și de neșters fie pe jucărie, pe o eticheta atașată sau aplicată, fie pe ambalaj. În cazul jucăriilor de dimensiuni mici sau compuse din părți mici, marcajul poate fi aplicat pe o eticheta sau pe un prospect interior. S-au constatat abateri privind marcajul de conformitate CE la 108 de operatori economici, din județele  Bacău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și mun. București, reprezentând 13,48% din totalul operatorilor controlați.

Cerințele esențiale de siguranță (jucăriile pot fi introduse pe piață doar dacă respectă atât cerințele generale de siguranță cât și cerințele speciale de siguranță). Jucăriile, inclusiv substanțele chimice pe care le conțin, nu trebuie să pună în pericol siguranță sau sănătatea utilizatorilor sau a părților terțe, abilitatea utilizatorilor și, dacă este cazul și a supraveghetorilor acestora, trebuie luată în considerare, în special în cazul jucăriilor care sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luni sau altor grupe de vârstă specific. Etichetele aplicate, conțînând avertismente generale (de vârstă) care însoțesc jucăriile trebuie să atragă atenția utilizatorilor sau supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente și riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor și asupra modului de a le evita.

S-au constatat abateri privind cerințele generale de siguranță (lipsa avertismentelor generale de vârstă, a avertismentelor specifice și a indicațiilor privind precauțiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării, precum și a instrucțiunilor de utilizare sau lipsa traducerii în limba  română a tuturor celor menționate) cât și abateri privind cerințele speciale de siguranță la 265 de operatori economici, din județele Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și mun. București, reprezentând 33% din totalul operatorilor controlați.

Declarația CE de conformitate. Pentru jucăriile puse la dispoziție pe piață din România, declarația CE de conformitate se redactează sau se traduce, după caz, în limba română. Prin întocmirea declarației CE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei. S-au constatat abateri privind declarația de conformitate la 4 operatori economici, din județul Ilfov.

Documentatia tehnică se întocmește în una din limbile oficiale ale UE. La solicitarea motivată a ANPC, producătorul trebuie să furnizeze o traducere a părților relevante din documentația tehnică. ANPC poate stabili un  termen de 30 de zile pentru a răspunde cererii, dacă existența unui risc serios și imediat nu justifică stabilirea unui termen mai scurt. În cazul în care producătorul nu respectă obligațiile de mai sus, ANPC îi poate solicită acestuia să efectueze o încercare la un organism notificat, pe cheltuiala proprie, într-un termen determinat, în vederea verificării conformității cu standardele legale și cu cerințele esențiale de siguranță. S-au constatat abateri privind documentația tehnică la 7 operatori economici din jud. Ilfov.

Respectarea prevederilor legale în cazul promoțiilor. Comparațiile care se referă la o oferta specială trebuie să indice, în mod clar și neechivoc, conform art. 9 din Legea 148/2000: dată la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri disponibil, dată de începere a perioadei în care se aplică prețul special sau alte condiții specifice, dacă oferta specială nu a început încă. S-au constatat abateri privind desfășurarea promoțiilor la 6 operatori economici, din județele Caraș-Severin, Cluj, Galați, Giurgiu și Vrancea.

Respectarea prevederilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii. S-au constatat practici comerciale incorecte la 3 operatori economici, din județele Arad, Ialomița și mun. București.

Alte abateri (legalitatea funcționarii, afișarea în mod vizibil a denumirii unității, a codului unic de înregistrare la registrul comerțului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societății pentru care este autorizată să funcționeze, precum și afișarea și respectarea orarului de funcționare, afișarea prețurilor și tarifelor, în mod vizibil și într-o formă neechivocă, ușor de citit, conform OG 21/1992 (r2), cu modificările și completările ulterioare etc). S-au constatat alte abateri la 232 de operatori economici, din toate județele, cu excepția județelor Albă, Brașov, Dîmbovița, Harghita, Ialomița, Prahova și Teleorman, reprezentând 28,96% din totalul operatorilor controlați.

Vânzarea online. Analiză site-urilor de prezentare și publicitate

 • S-au verificat 23 de profesioniști, cu site-uri de prezentare și publicitate.
 • La 16 profesioniști, reprezentând 69,56% din totalul controlat online, s-au depistat abateri de la prevederile legale.

Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 10 avertismente și 9 amenzi, în valoare de 28.000 lei și s-au dispus 16 măsuri de remediere, prin corectarea sau completarea informațiilor prezentate pe site-urile de prezentare și publicitate, la care s-au constatat abateri.

Deficiențe constatate privind vânzarea online

Nerespectarea prevederilor/cerințelor OUG nr. 34/2014, privind informațiile precontractuale, s-a constatat la 11 profesioniști din județele Cluj, Ialomița, Neamț și municipiul București:

– au fost constatate unele inadvertențe în ceea ce privește termenul de livrare al produselor care figura, la două capitole distincte, în mod diferit;

– nu erau specificate în termeni expliciți modalitățile de plată pe care consumatorii puteau să le utilizeze;

– s-a constatat lipsa informațiilor referitoare la modalitatea de soluționare a reclamațiilor.

– un operator care comercializa jucării online, prin intermediul site-ului propriu nu informa consumatorii despre termenele și procedurile de exercitare a dreptului de retragere și despre formularul tipizat de retragere;

– s-au constatat abateri privind informațiile precontractuale.

Nerespectarea OUG nr. 34/2014 de informare a consumatorilor privind dreptul de retragere s-a constatat la 3 profesioniști din județele Cluj, Mehedinți și Neamț:

– nerespectarea prevederilor privind dreptul de retragere din contract, respectiv, menționarea pe site ,,conform legislației din România, cumpărătorul are dreptul prin lege să renunțe la produsele cumpărate, în 14 zile calendaristice. În acest caz, cumpărătorul trebuie să notifice magazinul în termen de 24 ore de la primirea produsului’’;

– nu se utiliza formularul tipizat de retragere necesar în cazul în care consumatorii ar fi optat pentru dreptul de retragere. Pe site există capitolul “Termeni și condiții” cu informații generale care nu se refereau doar la cele obligatorii, consumatorul neputând identifica ușor informațiile esențiale.

Nerespectarea OUG nr. 34/2014 privind respectarea obligațiilor impuse profesioniștilor, în caz de retragere s-a constatat la 2 profesioniști din județele Mehehinti și Neamț:

– nerespectarea termenului de 14 zile calendaristice la rambursarea contravalorii produsului returnat, respectiv menționarea termenului de 30 de zile;

– în cazul retragerii, restituirea sumelor achitate de consumator, așa cum se menționa pe site, se făcea doar prin transfer bancar deși, în condiții generale, nu se indică modalitatea de plata a produsului; fiind posibilă plata direct la firma de curierat, pentru rambursarea sumelor doar prin transfer bancar existau costuri suplimentare din partea consumatorilor (comisioane), putând să fie și consumatori fără conturi bancare.

Neafisarea link-ului către adresa oficială de web a ANPC: http://www.anpc.gov.ro s-a constatat la un profesionist din județul Neamț.

Alte abateri s-au constatat la 2 profesioniști din județele Cluj și Mehedinți, care comercializau jucării online cu preț promoțional, fără a menționa intervalul campaniei promoționale.

Eduardt Cozminschi, Președintele ANPC: ”Țin să reamintesc părinților, să fie foarte atenți la alegerea jucăriilor pentru copii. Întotdeauna să aibă în vedere, că jucăriile pe care le dăruiesc, să fie potrivite cu vârsta, capacitățile și aptitudinile copiilor. Trebuie să ne asigurăm că jucăriile pe care vrem să le oferim în dar trebuie să fie sigure, să respecte cerințele de siguranță generale astfel încât să nu existe pericolul rănirii acestora. O atenție deosebită trebuie acordată copiiilor mai mici de 3 ani, cărora nu le sunt destinate jucăriile cu părți mici. Trebuie să fim atenți la ce fel de alegeri facem, astfel încât jucăriile, în loc să devină un motiv de bucurie, să nu devină un real pericol.”

Sfaturi pentru consumatorii care achiziționează jucării direct din magazine

 • să achiziționeze jucării numai din magazine și/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanță fiscală), de care vor avea neapărat nevoie în caz de reclamație;
 • să aleagă întotdeauna jucării potrivite pentru vârstă copilului, capacitățile și aptitudinile sale; jucăriile trebuie să fie însoțite de avertismente generale privind grupa de vârstă recomandată care ajută la alegerea jucăriei; să știe că jucăriile care nu sunt destinate unui grupe de vârstă specifice pot să îi rănească;
 • să nu cumpere jucării cu părți mici, detașabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceștia au tendința să bage jucăriile în gură și pot să se înece cu părțile mici;
 • trebuie să respecte atenționările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub formă unei sintagme de tipul: „Atenție. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”; frază ”Atenție. Nerecomandat copiilor mai mici de 3 ani” poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere /pictograma care vizează copiii între 0 și 3 ani; ele (frază și simbolul) nu trebuie puse împreună;
 • să știe (și să verifice acest lucru) că jucăriile trebuie să aibă marcate pe corpul lor, într-un mod vizibil, lizibil și durabil, următoarele elemente: coordonatele producătorului și/sau importatorului (numele, denumirea comercială/marca înregistrată a producătorului și/sau a importatorului și adresa la care pot fi contactați ); numărul unic de identificare a jucăriei (tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare); marcajul de conformitate CE care conduce la supoziția că jucăria este sigură; dacă jucăriile sunt de dimensiuni mici, elementele de mai sus sunt indicate pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria;
 • să verifice existența instrucțiunilor de utilizare și a avertismentelor specifice, însoțite de indicații privind precauțiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării; acestea trebuie să fie traduse obligatoriu în limba română; să respecte întocmai aceste instrucțiuni și precauții;
 • orice reclamație legată de o jucărie achiziționată trebuie semnalată mai întâi vânzătorului/magazinului de la care a fost cumpărată și în caz de nerezolvare, structurii teritoriale a ANPC.