Economia s-a contractat cu 6,2% în primul trimestru din 2009, comparativ cu perioada similară a anului trecut, mai puţin faţă de estimarea anterioară, de 6,4%, declinul fiind determinat de scăderi mai accentuate în agricultură şi industrie, potrivit datelor publicate marţi de INS.

În termeni nominali, Produsul Intern Brut (PIB) a fost de 96,52 miliarde de lei în primul trimestru, în scădere în termeni reali cu 6,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), declinul a fost cauzat de reduceri importante ale volumului de activitate înregistrate în agricultură, silvicultură şi piscicultură (-10,9%), industrie (-11,1%), comerţ, repararea automobilelor şi articolelor casnice, hoteluri şi restaurante, transporturi şi comunicaţii (-7,6%) şi activităţile financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (-3,8%).

De asemenea, volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat s-a redus, impozitele nete pe produs înregistrând o scădere de 9,4%.

Construcţiile şi alte activităţi de servicii şi-au mărit volumul de activitate cu 4,7%, respectiv cu 3,1%.

Cererea internă s-a diminuat

Din punctul de vedere al utilizării PIB, cererea internă a scăzut în primul trimestru cu 13,7%, comparativ cu acelaşi trimestru din anul trecut, în principal pe seama reducerii cu 9,1% a consumului final total. Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei s-a diminuat cu 12,3%, consecinţă a reducerii volumului desfacerilor de mărfuri prin comerţul cu amănuntul (-16%) şi al serviciilor prestate populaţiei (-5,4%).

Formarea brută de capital fix s-a redus uşor, comparativ cu primul trimestru din 2008, înregistrând o scădere de 0,3%.

Un efect pozitiv a fost îmbunătăţirea semnificativă a exportului net ca urmare a scăderii mai mari înregistrată de volumul importurilor (-31,4%) comparativ cu cea a volumului exporturilor (-19,6%).

Rectificare: 4,6%, nu 2,6%

INS a revizuit totodată şi datele PIB ajustate sezonier, astfel că PIB în primul trimestru faţă de trimestrul 4 al anului trecut a scăzut cu 4,6% în termeni ajustaţi, faţă de estimarea iniţială de 2,6%.

În termen nominali, pentru primele 3 luni din acest an a fost calculat un PIB ajustat sezonier de 128,727 miliarde de lei în preţuri curente.

Scăderea a fost determinată de reduceri ale volumului de activitate înregistrate în agricultură, silvicultură şi piscicultură (-7,6%), industrie (-1,4%), comerţ, repararea automobilelor şi articolelor casnice, hoteluri şi restaurante, transporturi şi comunicaţii (-3,7%) şi construcţii (-0,3%).

Impozitele nete pe produs au înregistrat o scădere de 2,1%

Activităţile financiare, de tranzacţii imobiliare, închirieri şi servicii pentru întreprinderi şi alte activităţi de servicii şi-au mărit uşor volumul de activitate cu 0,4%, respectiv cu 0,1%.

Din punct al utilizării PIB, în trimestrul unu, toate componentele, cu excepţia cheltuielii pentru consum final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, şi-au diminuat volumul de activitate comparativ cu trimestrul IV din anul 2008. Consumul final total s-a redus cu 1,6%, în principal pe seama reducerii cheltuielii pentru consum final individual al administraţiilor publice (-7,3%) şi a consumului final colectiv efectiv al administraţiilor publice (-14,7%). Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei s-a diminuat cu numai 0,5%.

Suntem în recesiune

Formarea brută de capital fix a înregistrat o scădere semnificativă, comparativ cu trimestrul IV din anul 2008, cu 7,1%.

Un efect pozitiv asupra exportului net l-a avut reducerea volumului exporturilor de bunuri şi servicii (-8,1%) într-o măsură semnificativ mai mică faţă de cea a volumului importurilor de bunuri şi servicii (-14,3%).

După două trimestre de scădere consecutivă a PIB în termeni ajustaţi, economia a intrat în recesiune tehnică.

SURSA: Mediafax