Astfel, dacă la anteriorul recensământ, cel din 2002, lucrau în agricultură puţin peste nouă milioane de persoane, numărul acestora a scăzut treptat, ajungând la 7,1 milioane în anul 2010, după cum arată datele provizorii ale RGA.
Dintre cei care lucrează în agricultură, sunt angajaţi ai exploataţiilor agricole cu personalitate juridică doar 111.000 (în timp ce în anul 2002 erau 122.000), restul lucrând pentru fermele fără personalitate juridică. Astfel, majoritatea celor care au renunţat la munca în agricultură provine dintre cei care lucrau în fermele sau gospodăriile proprii ori fără personalitate juridică.
Suprafaţa agricolă utilizată pe total ţară, în anul agricol 2009-2010, a fost de 13,2 milioane hectare, din care 7,4 milioane hectare (56%) revin exploataţiilor agricole fără personalitate juridică şi 5,8 milioane hectare (44%), exploataţiilor agricole cu personalitate juridică.Aceasta în timp ce în 2002, suprafaţa agricolă exploatată era de aproape 14 milioane hectare, din care 6,2 milioane hectare aparţineau explotaţiilor cu personalitate juridică.
În acest moment, suprafaţa agricolă utilizată ce revine, în medie, pe o exploataţie agricolă, la nivel naţional, este de 3,45 hectare. Exploataţiilor agricole fără personalitate juridică le revin, în medie, 1,95 hectare, iar exploataţiilor agricole cu personalitate juridică 190 hectare. În anul 2002, suprafaţa medie a unei ferme era de 3,11 hectare, cele fără personalitate juridică utilizând în medie 1,73 hectare, iar cele cu personalitate juridică 274 hectare.