În cadrul fermei mixte, fermierul poate procesa o parte din producţia rezultată din cultura vegetală obţinând nutreţuri combinate (porumb, grâu, floarea-soarelui) pentru animalele din fermă. O fermă mixtă poate fi alcătuită din orice tip de creştere a animalelor pentru consumul uman şi orice tip de cultură vegetală (legume, fructe, culturi de câmp, sere).
Proiectele pot fi depuse la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,  solicitanţi putând primi finanţare nerambursabilă prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.
În perioada 2010 – 2013, prin măsura 121, se acordă beneficiarilor fonduri nerambursabile între 40% şi 75% din valoarea eligibilă a proiectului, acestea reprezentând cofinanţarea publică, la care se adaugă contribuţia privată.
Valoarea maximă eligibilă a proiectului poate fi de două milioane euro, cu excepţia proiectelor care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile, în acest caz fiind de trei milioane de euro, potrivit informaţiilor oferite de APDRP.
Suma minimă acceptată a unui proiect pentru modernizarea exploataţiilor agricole este de 5.000 euro, iar pentru finanţarea unui proiect de investiţii într-o fermă mixtă, beneficiarului îi poate fi decontat cel mult 1,6 milioane euro din cheltuielile pe care acesta le-a efectuat.
În cadrul unei ferme mixte, beneficiarul poate primi finanţare pentru infrastructura necesară creşterii de bovine pentru lapte, porcine pentru reproducţie sau îngrăşat, ovine, caprine şi păsări, precum şi pentru construirea sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă. În plus, fermierul poate cumpăra tractoare, combine, remorci, semănătoare, maşini şi utilaje.

Te-ar putea interesa și: