În cadrul AGEA s-a decis 'aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea de la 5,521 miliarde lei la 4,854 miliarde lei, prin anularea unui număr de 739.398.468 acţiuni proprii (având o valoare nominală de 0,52 lei) achiziţionate de Fondul Proprietatea în cadrul celui de-al şaptelea program de răscumpărare. 

'După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea va avea valoarea de 4.854.034.784 lei, fiind împărţit în 9.334.682.278 acţiuni, având o valoare nominală de 0,52 lei / acţiune', se arată în document. 

Acţiunile FP au crescut de la începutul anului cu 12,58%, iar în ultima lună cu 0,79%. 

Fondul Proprietatea este o societate pe acţiuni din România care funcţionează ca o societate de investiţii de tip închis pe durată nelimitată, listată la Bursa de Valori de la Bucureşti şi administrată de Franklin Templeton Investment Management Ltd. UK Sucursala Bucureşti din septembrie 2010. 

Fondul a fost înfiinţat în 2005 de către statul român pentru despăgubirea persoanelor expropriate în mod abuziv de regimul comunist român şi care nu puteau fi despăgubite în natură. Iniţial, acţionarul unic al Fondului a fost statul român. Conform datelor de pe BVB, de la înfiinţarea Fondului, acţiunile sale au fost acordate gradual de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor persoanelor fizice îndreptăţite legal să primească compensaţii şi care au ales să-şi convertească titlurile de compensare în acţiuni emise de Fond. 

Cea mai mare parte din acţiuni este deţinută de persoane juridice, circa 42,3%, apoi de BNY Mellon DRS cu 36,2% şi restul de persoane fizice.

AGERPRES