M. Of. nr. 0297 din 29 Aprilie 2011
Act nr. 392/13 Aprilie 2011 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea (201100297) Guvernul României

M. Of. nr. 0297 din 29 Aprilie 2011
Act nr. 400/13 Aprilie 2011 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile (201100297) Guvernul României

M. Of. nr. 0297 din 29 Aprilie 2011
Act nr. 407/20 Aprilie 2011 Hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare culturală dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Sarajevo la 26 octombrie 2010 (201100297) Guvernul României

M. Of. nr. 0297 din 29 Aprilie 2011
Act nr. 286/14 Aprilie 2011 Decizie privind publicarea codurilor de conduită profesională adoptate de furnizorii de servicii media audiovizuale (201100297) Consiliul Național al Audiovizualului

M. Of. nr. 0297 din 29 Aprilie 2011
Act nr. -/26 Octombrie 2010 Acord de colaborare culturală între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei (201100297) –

M. Of. nr. 0297 din 29 Aprilie 2011
Act nr. 4016/06 Aprilie 2011 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“ (201100297) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului