M. Of. nr. 0584 din 18 August 2011
Act nr. 764/27 Iulie 2011 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bistriţa Bârgăului şi Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud (201100584) Guvernul României

M. Of. nr. 0584 din 18 August 2011
Act nr. M.73/08 August 2011 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.76/2008 pentru aprobarea normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară (201100584) Ministerul Apărării Naționale

M. Of. nr. 0584 din 18 August 2011
Act nr. 533/28 Aprilie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (201100584) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0584 din 18 August 2011
Act nr. 576/05 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 şi ale cap. IX din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (201100584) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0584 din 18 August 2011
Act nr. 583/05 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1, 6 şi 12, art. 31 şi 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100584) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0584 din 18 August 2011
Act nr. 1650/C/28 Iulie 2011 Ordin privind emiterea, folosirea, evidenţa şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare (201100584) Ministerul Justiției