M. Of. nr. 0657 din 15 Septembrie 2011
Act nr. 552/03 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100657) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0657 din 15 Septembrie 2011
Act nr. 559/03 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100657) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0657 din 15 Septembrie 2011
Act nr. 639/17 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1, pct. 5, pct. 6 şi pct. 12, art. 4, art. 31 alin. (1) şi art. 33 alin. (2) teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100657) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0657 din 15 Septembrie 2011
Act nr. 713/31 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100657) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0657 din 15 Septembrie 2011
Act nr. 716/31 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (201100657) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0657 din 15 Septembrie 2011
Act nr. 718/31 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100657) Curtea Constituțională a României
ORDINUL nr.3077/ 2011 pentru completarea Ordinului Preºedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã nr.1022 din 5 decembrie 2006 privind aprobarea Listei practicienilor în insolvenþã agreaþi de Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã, cu modificãrile ulterioare ANEXA 1 ANEXA 2