Este vorba despre simplificarea accesului investitorilor nerezidenţi la instrumentele financiare româneşti, inclusiv la cele care fac obiectul ofertelor publice.

Decontarea turnaround reprezintă un caz particular de decontare a unei tranzacţii încheiate în afara sistemelor de tranzacţionare, având o tranzacţie corespondentă în bursă. Astfel, se va facilita accesul la instrumentele financiare româneşti pentru o categorie de investitori străini care nu este încă prezentă pe piaţa de capital din România.

‘Ne bucurăm să putem oferi serviciul de decontare a tranzacţiilor turnaround încă de la prima ofertă care se desfăşoară în acest an la Bursa de Valori Bucureşti. Dorim să mulţumim în mod deosebit Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi Băncii Naţionale a României pentru sprijinul acordat, prin aprobarea într-un timp foarte scurt a regulilor Depozitarului Central aferente acestui serviciu. Bucureştiul poate deveni un centru financiar regional, iar toate eforturile noastre au fost şi vor fi direcţionate pentru transformarea acestei viziuni în realitate. Suntem convinşi că prin acţiunea comună a instituţiilor pieţei financiare şi a autorităţilor vom putea realiza această viziune ambiţioasă’, a declarat Adriana Tănăsoiu, director general Depozitarul Central.

La rândul său, Alin Barbu, director general adjunct al Bursei de Valori Bucureşti, lansarea serviciului de decontare a tranzacţiilor turnaround de către Depozitarul Central ‘completează setul de mecanisme de piaţă implementate în ultimii ani de Grupul BVB (conturi globale, short selling, etc), prin care ne propunem să aliniem piaţa de capital din România la standardele europene în materie şi prin care dorim să îmbunătăţim accesibilitatea pieţei – factor important în creşterea lichidităţii’.