Scopul proiectului Ro-Net – ”Construirea unei infrastructuri naţionale de internet de bandă largă în zonele dezavantajate, prin utilizarea fondurilor structurale”, care face parte din programul operaţional ”Creşterea Competitivităţii Economice” pentru asistenţă prin Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDER) în conformitate cu obiectivul ”convergenţă” în România, este de a construi o reţea de distribuţie pentru internet în bandă largă în ”zonele albe” din România, pentru utilizarea serviciilor electronice, promovând astfel creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în localităţile vizate de proiect.

Valoarea totală a proiectului major pentru Axa prioritară nr. 3 ”Tehnologii de Informare şi Comunicare pentru sectorul privat şi cel public” este de 85.622.190,96 euro (inclusiv TVA), iar valoarea contribuţiei financiare nerambursabile se ridică la 57.104.477 euro. Potrivit ministerului de resort, Ro-Net va acoperi 783 dintre cele 2.268 de localităţi identificate ca ”zone albe”. Proiectul va contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele urbane şi zonele rurale, aducând internetul în bandă largă mai aproape de aproximativ 130.000 de gospodării cu circa 400.000 de locuitori, în jur de 8.500 de întreprinderi şi 2.800 de instituţii publice, prin construirea unei noi reţele de distribuţie de aproximativ 3.265 km.

Cele 783 de ”zonele albe” au fost grupate în 7 loturi, fiecare acoperind aproximativ 50.000-70.000 de locuitori. Pentru construirea reţelei de distribuţie (backhaul), vor fi utilizate două soluţii, care pot fi uşor adaptate unor exigenţe tehnice sporite, respectiv tehnologie wireless ”point-to-point” şi legături prin fibră optică, în timp ce aproximativ 33% din reţea va fi construită pe bază de infrastructură existentă. Proiectul va contribui la crearea condiţiilor necesare pentru a stimula buna funcţionare a pieţei în domeniul serviciilor de internet în bandă largă, pe baza accesului liber la reţea în ”zonele albe”.

În plus, Ro-Net va contribui, în mod direct, la îndeplinirea obiectivelor Agendei Digitale pentru Europa în ceea ce priveşte accesul la internet de bandă largă şi de generaţie următoare (NGA) şi va determina o creştere a acoperirii de 1,9%. În acest fel, internetul în bandă largă va fi disponibil pentru aproximativ 99,2 % din populaţia României, după finalizarea proiectului Ro-Net, potrivit Agerpres. Telekom România va dezvolta, în decursul a doi ani, o infrastructură a reţelei de distribuţie pentru dezvoltarea de reţele de mare viteză în zonele rurale fără acoperire pentru servicii de internet de mare viteză. Potrivit contractului, MSI a concesionat lucrările fostelor companii Romtelecom şi Cosmote România (actualmente Telekom România) pentru o perioadă de 18 ani. În acest interval, noua entitate va asigura, totodată, operarea şi mentenanţa infrastructurii.