În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2014, au fost înregistrate 6.569.000 de sosiri în structurile de primire turistică. Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat, în această perioadă, 77,5%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,5%, ponderi apropiate de cele din perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2013.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primare turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa – 77,5% din total turişti străini, iar din aceştia 85,7% au provenit din ţările aparţinând Uniunii Europene. Sosirile în hoteluri deţin, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2014, o pondere de 74,8% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2013, sosirile în hoteluri în primele trei trimestre din 2014 sunt în creştere cu 6,6%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2014 au însumat 16.054.000, în creştere cu 5,7% faţă de cele din perioada similară din 2013. Din numărul total de înnoptări, 81,8% reprezintă înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2014, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 18,2%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa – 76,1% din total turişti străini, iar dintre aceştia 84,4% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2014, a fost de 2,6 zile la turiştii români, iar la turiştii străini a fost de 2 zile.

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în primele nouă luni din 2014, de peste 6,541 milioane, în creştere cu 2,6% faţă de perioada similară din 2013. Majoritatea vizitatorilor străini provin din ţări situate în Europa – 92,5%. Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România 58,7% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele UE, cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria – 29%, Bulgaria – 24%, Germania – 9,6%, Italia – 7%, Polonia – 6,6% şi Austria 4,1%.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în, perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2014, de peste 9,667 milioane, în creştere cu 7,9%, comparativ cu perioada similară din 2013. Transportul rutier a fost cel mai des utilizat de vizitatorii români pentru plecările în străinătate, reprezentând 76,3% din numărul total de plecări.