Pe fondul unei tendinţe generale de creştere în mediul afacerilor, angajaţii cu performanţe superioare se pot aştepta la câştiguri sporite în noul an; dar companiile nu vor arăta îngăduinţă faţă de angajaţii comozi, în contextul refacerii economice.

Regus, furnizor global de soluţii pentru locul de muncă, a comandat un studiu asupra deciziilor companiilor pentru noul an. În România, soluţiile de top au fost folosirea pe scară mai largă a remuneraţiei raportate la performanţă, adăugarea de angajaţi noi şi reducerea împrumuturilor – dovedind în general consecvenţă cu imaginea globală.

„Atitudinile companiilor pentru 2011 arată o hotărâre fermă de a se orienta spre creştere şi a se alinia cu dezvoltarea economică globală, iar toleranţa faţă de orice atitudine inflexibilă se reduce în ritm accelerat”, comentează reprezentanții Regus. „Angajaţii, în special din companiile mici şi mijlocii, trebuie să aibă o contribuţie cuantificabilă la creşterea veniturilor şi, cel puţin unii, vor fi recompensaţi pe măsură. Studiul arată clar că remuneraţia raportată la performanţă devine o normă în cadrul companiilor globale.”

Această tendinţă nu se va limita doar la echipele de vânzări, ci se va extinde şi în cazul persoanelor care lucrează în producţie, asistenţă clienţi sau domeniul administrativ.
Pentru realizarea studiului au fost intervievaţi peste 10.000 de respondenţi din partea companiilor din baza de date globală cu peste un million de contacte ale companiei Regus, în lunile august şi septembrie 2010.