Printre măsurile pe care le propune federația pentru reducerea cheltuielilor pentru medicamente se numără: stimularea instituțională a consumului de medicamentele generice, introducerea protocoalelor de practică în medicina primară, introducerea cardului de asigurat (aflată în curs de desfășurare) și a controlului prescripțiilor din medicina primară.
     
Potrivit FSSR, creșterea finanțării sistemului sanitar trebuie să fie dublată de cheltuirea utilă a banilor în sănătate și de creșterea calității serviciilor medicale. "Acest lucru este însă posibil doar printr-o modificare semnificativă a modului de gestionare a sistemului, una din măsurile esențiale constituind-o administrarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de către principalii contribuitori, partenerii sociali. Constatăm în acest sens faptul că eliminarea acestora din Consiliul de Administrație al CNAS „coincide” cu o creștere exponențială a sumelor alocate medicamentelor și materialelor sanitare", spun reprezentanții FSSR.

În opinia acestora, cele prezentate mai sus sunt soluții pentru creșterea salariilor în sistemul sanitar cu cel puțin 60%, distribuită în cote de 40% pentru creșterea tuturor salariilor (constituirea salariilor minime din sănătate la nivelul corespunzător grilei din legea 284/2010) și 20% pentru creșterea salariilor în funcție de performanță.
l

Sursă date: FSSR – Rapoartele CNAS pentru anii 2008 -2012; Legea bugetului de stat pentru 2013

De ce spitalele rămân sărace

În mod normal, evoluția cheltuielilor cu medicamentele și materialele sanitare care se datorează creșterii costurilor acestora ar trebui să se regăsească și în cazul spitalelor. Din moment ce o astfel de creștere nu se înregistrează, reiese fie că pacienții suportă diferența de cost fie că această creștere exponențială a costurilor cu medicamentele și materialele sanitare este nefirească, potrivit FSSR.

 

Finanțarea spitalelor este în  continuă scădere, întrucât stagnarea bugetelor alocate nu acoperă rata inflației, iar economiile în spitale s-au făcut pe seama reducerii personalului cu cca. 20% în același interval.