În acelaşi timp, elaborarea unor strategii regionale şi naţionale referitoare la inovare şi înfiinţarea, în cadrul Ministerului Economiei, a unei entităţi specializate pentru elaborarea, promovarea şi monitorizarea de programe CDI (cercetare-dezvoltare-inovare), dedicate dezvoltării industriei, sunt văzute ca priorităţi de industriaşii din electronică şi electrotehnică.

Aceştia propun, totodată, simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene şi derularea unei campanii de informare în privinţa necesităţii cumpărării produselor româneşti.

Asigurarea finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare şi de inovare prin fonduri de la bugetul de stat în cuantum de 2% din PIB până în anul 2016 şi alocarea pe bază de programe naţionale cu derulare continuă reprezintă o altă solicitare făcută la întâlnirea de la Ministerul Economiei.

De asemenea, s-a propus impozitarea graduală a IMM-urilor nou înfiinţate pe o perioadă de trei ani: 0% în primul an, 50% în al doilea an şi 100% începând din cel de al treilea an, precum şi scutirea la plată a impozitului pentru dividende, pe o perioadă de 3-5 ani, în cazul societăţilor comerciale ce reinvestesc profitul în tehnologii, echipamente şi cercetare – inovare.