‘Prin aplicarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2013, ANRE a recalculat cota estimată de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2013. Aceasta a fost diminuată de la 0.2117 certificate verzi / MWh la 0.191 certificate verzi/MWh şi urmează a fi aplicată de către toţi furnizorii de energie electrică începând cu data de 01.07.2013’, se arată în document.

Potrivit documentului, efectul diminuării cotei de certificate verzi se va resimţi în valoarea facturii de energie electrică la consumatorii finali, ponderea certificatelor verzi reducându-se de la 0.051 lei/KWh la 0.034 lei KWh.

Certificatul Verde este un document care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.

Sursele regenerabile eligibile să participe în sistemul de tranzacţionare a Certificatelor Verzi sunt energie hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW, energie eoliană, energie solară, energie geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasa, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

Cota anuală obligatorie pentru 2013 este de 9% din energia electrică furnizată de fiecare furnizor consumatorilor finali.

Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea de energie electrică în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2015 şi 2020 este de 35% şi, respectiv, 38%.
Sursa: Agerpres