‘Începând cu data de 1 iulie 2013, prin Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-a introdus obligaţia persoanelor juridice străine care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit Titlului II din Codul fiscal. De asemenea, în situaţia în care persoana juridică străină îşi desfăşoară activitatea în România printr-un singur sediu permanent, acesta este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit aceluiaşi titlu din Codul fiscal’, se spune în comunicat.

Totodată, potrivit art. III din Legea nr.168/2013, contribuabilii nerezidenţi care, la data de 30 iunie 2013, desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, sunt obligaţi să depună declaraţie de înregistrare fiscală în perioada 1-31 iulie 2013. Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de Anexa la formular care cuprinde lista sediilor permanente înregistrare fiscală până la data de 30 iunie 2013.

ANAF precizează că având în vedere aceste prevederi legale, este necesară aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, care să fie utilizat de contribuabilii nerezidenţi prin sediul permanent desemnat, pentru îndeplinirea obligaţiei de înregistrare fiscală, prevăzută de lege.

‘Prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a formularului ‘Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente’ (013)’, se mai arată în comunicatul ANAF.
Sursa: Agerpres