Astfel, BCR acordă credite pe termen scurt beneficiarilor care urmează să primească de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene subvenţii în cadrul diferitelor scheme de sprijin financiar: pentru sectorul vegetal – PNDC 1 Campania 2012, plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic – PNDC bovine, ovine caprine Campania 2012, Măsura 215 – plăţi pentru bunăstarea  animalelor – porcine Campania 2012, Axa II PNDR Campania 2012 şi pentru suprafaţă – SAPS Campania 2012.

Beneficiarii de subvenţii APIA pot obţine de la BCR credite pentru finanţarea capitalului de lucru necesar desfăşurării activităţii curente, în proporţie de 80 – 90% din subvenţia rămasă de încasat de la APIA.

Totodată, BCR a încheiat cu fondurile de garantare (FGCR şi FNGCIMM) convenţii bilaterale pentru garantarea în proporţie de până la 80% a acestor categorii de credite.

Aceste tipuri de împrumuturi de la BCR pot fi obţinute de producători agricoli, persoane fizice sau juridice care prezintă Adeverinţa de înregistrare fermier emisă de APIA prin care se confirmă eligibilitatea acestora la obţinerea finanţării.

Beneficiari de subvenţii APIA se pot adresa oricărei unităţi din reţeaua BCR pentru accesarea acestor tipuri de credit.