Aceasta înseamnă că, în Republica Moldova, încălcările sunt frecvente, iar autorităţile se implică sporadic în rezolvarea cazurilor de violare a drepturilor omului.

Cea mai gravă problemă ţine de discriminare, în special a minorităţilor sexuale (3,17 puncte din zece) şi a minorităţilor etnice (4,77 puncte). Pe de altă parte, experţii constată o ameliorare a libertăţii de exprimare (6,33 puncte) şi asigurarea dreptului de proprietate (6,31 puncte).

Asigurarea unei justiţii echitabile rămâne o carenţă destul de gravă şi este necesară continuarea reformelor în domeniu, a declarat vicepreşedintele Centrului de Informare în domeniul Drepturilor Omului, Iulia Marcinschi, unul din autorii proiectului.
Sursa: Agerpres