În serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2012 a fost de 138,25 miliarde lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 1,1% faţă de trimestrul II 2011.

‘În ramura ‘Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport’ s-a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate (+3,7%), urmată de construcţii (+3,6%). Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în activităţile de informaţii şi comunicaţii (+1,5%), tranzacţii imobiliare (+1,1%), industrie (+0,3%) şi comerţ cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante (+0,3%)’, se arată în document.

Potrivit acestuia, reduceri ale volumului de activitate s-au înregistrat în administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială (-2.1%), agricultură, silvicultură şi pescuit (-1,6%), activităţile de spectacole, culturale şi recreative, reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (-1,6%) şi intermedieri financiare şi asigurări (-0,9%).

‘Ca o consecinţă a evoluţiei pozitive înregistrate pe ansamblul economiei, s-a majorat volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o creştere cu 5,7%. Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul II 2012 cererea internă a crescut cu 1,3 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2011, în special ca urmare a creşterii semnificative a formării brute de capital fix, cu 15,5%. Consumul final total s-a majorat cu 1,3%, în special ca urmare a creşterii volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei (+2,1%). Cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice s-a redus cu 2,4%’, arată datele Institutului.

Acestea mai arată că un efect negativ asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a creşterii volumului importurilor de bunuri şi servicii (+0,2%) şi scăderii volumului exporturilor (-0,5%).

‘Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2012 a fost de 247727,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,7% faţă de semestrul I 2011. Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în consecinţă, a valorii adăugate brute din construcţii (+2,3%), activităti profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+1,5%), şi informaţii şi comunicaţii (+1,5%). Consumul final total s-a majorat cu 0,8% în semestrul I 2012, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, în special pe seama creşterii, cu 1,4%, a cheltuielii pentru consumul final a gospodăriilor populaţiei. Formarea brută de capital fix a înregistrat o creştere semnificativă, cu 14,3 puncte procentuale’, mai arată INS.

Fondul Monetar Internaţional estimează pentru acest an o creştere economică de 0,9% în România, iar autorităţile de la Bucureşti se aşteaptă la un avans al PIB de 1,2%.