La jumătatea anului 2012, valoarea activelor băncii este de aproximativ 652 milioane lei, în urcare faţă de nivelul de la finele anului trecut (645,48 milioane lei).
Rentabilitatea activelor Libra Internet Bank (ROA) este de 1,22%, iar rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) se situeaza la 5% la jumătatea acestui an.
La sfârşitul anului 2011, Libra Internet Bank s-a poziţionat cu mult peste media înregistrata în sistemul bancar din România (ROA 0,14%, ROE 1,3%), banca având la acea dată un grad de rentabilitate a activelor de 4,4% şi o rentabilitate a capitalurilor proprii de 18%.
Cu un nivel confortabil al solvabilităţii, de 18,8%, comparabil cu cel din 2011 (18,53%), Libra Internet Bank a stabilit şi un raport echilibrat între creditele acordate şi depozitele atrase de la clienţii nebancari, la nivelul de 106% la jumătatea anului 2012.
La sfârşitul anului 2011, profitul Libra Internet Bank conform standardelor IFRS a fost de 28,38 milioane lei, de aproape 3 ori mai mare (280%) faţă de 2010, iar valoarea activelor (645,48 milioane lei) a fost cu 10% mai mare decât în 2010.
Libra Internet Bank şi-a continuat dezvoltarea reţelei teritoriale, având în prezent 29 de sucursale, din care 2 inaugurate în 2012 (Târgu Mureş şi Camil Ressu – Bucureşti) şi 4 deschise în 2011 în Cluj, Timişoara, Bucureşti (Ion Mihalache) şi Afumaţi (China Town).
“Evoluţia băncii în 2010, dar mai ales rezultatele financiare pozitive din 2011 şi primul semestru din 2012 ne-au validat deciziile strategice pe termen mediu şi lung. Libra Internet Bank s-a adaptat noului context economic şi a anticipat corect evoluţia pieţei. Am simplificat şi eficientizat procesele operaţionale şi onorăm nevoile clienţilor prin produse şi servicii inovative, bazate pe aplicaţii online. Suntem convinşi că dezvoltarea tehnologică va aduce cu sine o schimbare de paradigmă în banking-ul modern, iar Libra Internet Bank se numără printre pionerii acestei abordări în Romania, prin servicii ca Acces Investigator sau LibraPay cu decontare în ziua tranzacţiei”, a declarat Emil Bituleanu, preşedintele Libra Internet Bank.
Pentru 2012, planurile băncii vizează menţinerea unei creşteri moderate a portofoliului de credite, menţinerea profitului operaţional şi a controlului riscului de credit. De asemenea, Libra Internet Bank intenţionează să finalizeze procesul de rebranding, să se concentreze pe o extindere teritorială prudentă şi să accentueze dezvoltarea de servicii şi produse bancare inovative, bazate pe aplicaţii online.