Aprobarea admiterii şi a introducerii acţiunilor emise de SC Fondul Proprietatea SA la tranzacţionare pe piata regelmentată a Bursei de Valori Varşovia şi înregistrarea la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia figurează pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

De asemenea, tot miercuri, este convocată şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, care are pe ordinea de zi aprobarea bugetului pentru implementarea admiterii şi introducerii la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori Varşovia şi pentru înregistrarea acestor acţiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, modificarea bugetului aferent anului 2012, aprobarea angajării de evaluatori independenţi pentru evaluarea anumitor participaţii ale Fondului Proprietatea în societăţi nelistate.

Sursa: Agerpres