Pentru situaţiile financiare consolidate, proiectul de ordin are drept obiectiv asigurarea condiţiilor optime pentru aplicarea unitară a cadrului de raportare FINREP la nivel consolidat de către instituţiile de credit, la elaborarea acestuia fiind avute în vedere răspunsurile formulate până în prezent, la nivelul grupului tehnic constituit în cadrul Autorităţii Bancare Europene (EBA), la întrebările de implementare a cadrului de raportare FINREP.
Proiectul de ordin cuprinde, în principal, precizări metodologice referitoare la componenţa echivalentelor de numerar şi defalcarea în funcţie de contrapartidă a creditelor şi creanţelor din categoria echivalentelor de numerar, aria de cuprindere a creditelor imobiliare colateralizate, precum şi clarificări referitoare la prezentarea următoarelor informaţii în cadrul situaţiilor financiare FINREP la nivel consolidat: valoarea ajustărilor din reclasificare reprezentând câştiguri sau pierderi din instrumente de acoperire, aferente părţii eficiente a operaţiunilor de acoperire, transferate din alte elemente ale rezultatului global în contul de profit sau pierdere; tranzacţii de securitizare în care instituţia de credit a reţinut toate titlurile emise.
Pentru întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar – contabilă, proiectul de ordin cuprinde, în principal:
•    precizări metodologice referitoare la componenţa echivalentelor de numerar, precum şi clarificări referitoare la prezentarea următoarelor informaţii în cadrul raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar – contabilă: valoarea activelor financiare pentru care au fost constituite ajustări pentru depreciere la nivel de grup şi, respectiv valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente acestora; valoarea ajustărilor din reclasificare reprezentând câştiguri sau pierderi din instrumente de acoperire, aferente părţii eficiente a operaţiunilor de acoperire, transferate din alte elemente ale rezultatului global în contul de profit sau pierdere;
•    modificarea/ completarea corespunzătoare a corespondenţei cu planul de conturi a anumitor indicatori din raportările periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar – contabilă, precum şi a corelaţiei existente în cadrul formularului “2. Contul de profit sau pierdere”.
Pentru întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, proiectul de ordin cuprinde, în principal:
•    precizări metodologice referitoare la componenţa echivalentelor de numerar, aria de cuprindere a creditelor imobiliare colateralizate, precum şi clarificări referitoare la prezentarea următoarelor informaţii în cadrul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual: valoarea brută a activelor financiare depreciate, cu luarea în considerare a valorii ajustărilor pentru dobânzi calculate aferente acestora; valoarea netă a activelor financiare depreciate; valoarea activelor financiare pentru care au fost constituite ajustări pentru depreciere la nivel de grup şi, respectiv valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente acestora; valoarea ajustărilor din reclasificare reprezentând câştiguri sau pierderi din instrumente de acoperire, aferente părţii eficiente a operaţiunilor de acoperire, transferate din alte elemente ale rezultatului global în contul de profit sau pierdere etc.;
•    modificarea/ completarea corespunzătoare a corespondenţei cu planul de conturi a anumitor indicatori din situaţiile financiare FINREP la nivel individual, precum şi a corelaţiilor existente în cadrul formularelor sau între formularele FINREP la nivel individual.