În Comisia de Dialog Social care a avut loc marti la Ministerul Finanţelor, reprezentanţii mediului privat au atras atenţia că modificările aduse Codului fiscal, aflat în Parlament, precum şi normelor de aplicare a acestuia dau posibilitatea ANAF să reconsidere persoanele cu profesii libere, care lucrează ca PFI, ca activităţi dependente pe criteriile care se aplică în prezent PFA.  Reprezentanţii profesiilor libere arată că noile norme elimină articolul care arată că profesiile libere nu pot fi reconsiderate.

În ultimul an, ANAF a făcut o serie de controale şi a decis să reconsidere veniturile unor PFA ca dependente.Despre controalele ANAF, Capital a scris aici:

Practic, înseamnă că aceste persoane trebuie să plătească toate taxele şi contribuţiile ca în cazul salariilor. Impozitarea  efectivă a PFA este de circa 26%, în timp ce pentru salarii este de circa 80%.

Despre impozitarea efectivă potrivit proiectului de Cod fiscal, care ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2016, Capital a scris aici:

“Având în vedere că independenţa profesiilor libere este conţinută intrinsic în legislaţia specifică fiecărei profesii, iar organizarea actuală a spitalelor şi clinicilor private, firmelor de arhitectură şi avocatură etc permite ca aceste persoane să folosească baza materială a societăţilor beneficiare de serviciile PFI, atragem atenţia asupra blocajului pe care această abrogarea îl va aduce”, susţin reprezentanţii profesiilor libere. Abrogarea vizează eliminarea din normele date în aplicarea  art 7 din Codul Fiscal a articolului care prevede că:

“O activitate poate fi reconsiderată, potrivit criteriilor prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 2.1 din Codul fiscal, ca activitate dependentă, în cazul în care raportul juridic în baza căruia se desfăşoară activitatea nu reflectă conţinutul economic al acestuia. Activităţile desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii, care generează venituri din profesii libere, precum şi drepturile de autor şi drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 2.1 şi 2.2 din Codul fiscal.”

La art 7 din Codul fiscal se prevede că: “(1) În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlului VI, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. activitate – orice activitate desfăşurată de către o persoană în scopul obţinerii de venit;

2. activitate dependentă – orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare;

2.1. Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:

a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;

b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

c) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

d) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

2.2. În cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate și virate, fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit.  În acest caz se aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază”.

Articolul 7 din Codul Fiscal este modificat în proiectul aflat acum în parlament pentru dezbatere. În această variantă, articolul 7 este modificat astfel:

“În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlurilor VII şi VIII, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. activitate dependentă – orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare generatoare de venituri;

2. activitate dependentă la funcţia de bază – orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat; în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare numai angajatorului ales că locul respectiv este locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază;

3. activitate independentă – orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește majoritatea dintre următoarele criterii:

3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a desfăşurării activităţii, a locului de desfăşurare a acesteia și a programului de lucru;

3.2. activitatea poate fi desfăşurată pentru unul sau mai mulţi clienţi;

3.3. riscul inerent activității desfășurate este asumat de contribuabil;

3.4. activitatea se poate desfășura prin utilizarea cu preponderență a patrimoniului afacerii, prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice, în funcție de specificul activității;

3.5. desfăşurarea activității se realizează direct sau cu personalul angajat în condiţiile legii.”