Furnizorii de servicii de acces la internet vor avea obligaţia includerii în contracte a următorilor parametri de calitate tehnici:
– viteza de transfer a datelor – în contracte vor fi incluse viteza nominală/maximă de transfer a datelor şi viteza minim garantată de transfer a datelor. În cazul în care furnizorul nu asigură o viteză minim garantată, acesta va menţiona explicit în contract şi în condiţiile generale acest lucru. Majoritatea serviciilor de acces la internet sunt de tip „best effort”, calitatea acestor servicii depinzând în foarte mare măsură de modul de planificare a reţelei de către furnizori.
– întârzierea de transfer, în cazul în care furnizorul asigură o valoare garantată;
– variaţia întârzierii de transfer, în cazul în care furnizorul asigură o valoare garantată;
– rata pierderii de pachete, în cazul în care furnizorul asigură o valoare garantată.
ANCOM va realiza, administra şi pune la dispoziţia publicului, pe pagina de internet proprie, o aplicaţie interactivă care va permite utilizatorilor să măsoare indicatorii de calitate tehnici ai propriului furnizor. ANCOM va realiza şi va publica trimestrial pe pagina proprie de internet statistici cu privire la aceşti indicatori de calitate, astfel încât utilizatorii să îşi formeze o opinie referitoare la calitatea serviciului oferit de furnizorii de servicii de acces la internet.
Totodată, furnizorii de servicii de acces la internet vor include în contracte şi o serie de parametri de calitate administrativi precum:
– termenul de la care va începe furnizarea accesului la internet exprimat în zile calendaristice;
– termenul de remediere a deranjamentelor exprimat în ore;
– termenul de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor exprimat în ore.
Furnizorii vor publica trimestrial pe paginile lor de internet valorile parametrilor de mai sus şi, în plus, frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului, frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente şi frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării. Furnizorii vor menţine pe pagina de internet date complete şi exacte cu privire la aceşti indicatori, astfel încât utilizatorii finali să poată accesa şi valorile corespunzătoare ultimelor patru trimestre.
"Prin asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte parametrii de calitate aferenţi serviciului de acces la internet, utilizatorii finali îşi pot evalua furnizorul, precum şi evoluţia calităţii serviciului în timp", a declarat Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM.
România ocupă locul întâi pe plan european şi patru în lume în funcţie de media vitezelor conexiunilor la internet, conform  raportului State Of the Internet. În ţara noastră, 52% dintre conexiunile broadband au viteze de peste 5 Mbps. Viteza medie a conexiunilor la nivel mondial este 1,9 Mbps.