Comisia Europeană, măsuri pentru ridicarea suspendării unei plăți către România

Comisia Europeană a adoptat luni două decizii importante, recunoscând progresele realizate de România și Portugalia în implementarea planurilor lor de redresare și reziliență (PNRR).

Această recunoaștere vine sub forma unei evaluări preliminare pozitive, ceea ce permite ridicarea suspendării plății unei sume de 37,2 milioane de euro către România și de 714 milioane de euro către Portugalia.

În trecut, Comisia Europeană a suspendat plățile către România și Portugalia din cauza neîndeplinirii satisfăcătoare a unor jaloane și ținte specifice. Este vorba despre a doua cerere de plată a României, și a treia și a patra cerere de plată a Portugaliei.

În cazul României, suspendarea plății de 37,2 milioane de euro a fost determinată de neîndeplinirea a două jaloane legate de tranziția verde: jalonul 129, privind capacitățile de producție de hidrogen verde, și jalonul 133, referitor la investițiile în facilități de generare a căldurii mai puțin intensive la nivel de emisii de dioxid de carbon.

fonduri europene
Sursa: Dreamstime

Progresele realizate de țara noastră

România a luat măsuri pentru a îndeplini cerințele legate de jalonul 133. Aceste acțiuni au accelerat decarbonizarea industriei, iar Comisia Europeană a concluzionat că acest jalon este acum îndeplinit în mod satisfăcător. În consecință, Comisia a propus deblocarea sumei de 17,8 milioane de euro corespunzătoare acestui jalon.

În ceea ce privește jalonul 129, Comisia Europeană a recunoscut progresele realizate de România, deși consideră că acesta nu a fost încă îndeplinit în mod satisfăcător.

România are la dispoziție două luni pentru a trimite observații suplimentare, care vor fi evaluate înainte de a se decide plata sumei legate de acest jalon.

Planul total de redresare al României este în valoare de 28,5 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi. Acesta include o serie de reforme și investiții menite să consolideze economia țării.

Până în prezent, Comisia Europeană a achitat României peste 9,41 miliarde de euro, reprezentând 33% din totalul fondurilor alocate. Cu toate acestea, doar 14% din toate jaloanele și țintele planului au fost îndeplinite.